Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Påmelding ikke medlemmer Jubileumskonferanse 2021

Hordaland fylkeslag av Autismeforeningen ble grunnlagt i 1981. Styret bestod av foreldre og fagpersoner. Aktiviteten var høy allerede fra starten av. Årlig ble det arrangert store nasjonale konferanser og foreningens første medlemsblad, Glasskulen, ble utgitt av fylkeslaget. Det har vært et aktivt fylkeslag i alle år og medlemsmassen har hatt en kraftig økning de siste åra til i dag å være over 900 medlemmer. I jubileumsåret har vi gått fra å være et fylkeslag til å bli et lokallag.

Vi har valgt å markere 40-årsjubileet med å utvide det tradisjonelle Høstseminaret til et to-dagsseminar. Programmet er rikholdig og vi tror at alle vil reise hjem og føle at de har fått påfyll. Vi vil blant annet få besøk av Marco Elsafadi, Stian Orm og Jon Løkke.

 

Registreringsskjema