Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Parting from the Four Attachments med Lama Roar Vestre

Lama Roar Vestre har vært tilknyttet Karma Tashi Ling siden høsten 1977. I perioden 1979-83 gjorde han det tradisjonelle 3-års retreatet under veiledning av Kalu Rinpoche, og har siden undervist i mange år ved KTLBS. Han har siden 1994 vært elev av H.E. Mindrol Jetsün Khandro Rinpoche, og bor på hennes senter Mindrolling Lotus Garden i USA, hvor han siden 2005 har vært Drupön (retreatmester). 


 Å gi slipp på de fire tilknytningene 

  – En utmerket støtte for Mahamudra-meditationKan vår dharmapraksis føre til reell endring og transformasjon av sinnet? Ja, men da må vi jobbe med vårt begjær og tilknytning. Sentralt i Buddhas lære er innsikten om at frihet og oppvåkning er mulig, men kun gjennom å gi avkall på og løse grepet til vår tilknytning. Tilknytning finnes i utallige former, det være seg materielt, emosjonelt eller intellektuelt; mønstre som låser oss inne i lidelse og undergraver våre forsøk på autentisk åndelig praksis.

I dette helgekurset vil Lama Roar Vestre veilede oss gjennom en av de essensielle instruksjonene i tibetansk buddhisme: "Å gi slipp på de fire tilknytningene" (Parting from the Four Attachments):

If you are attached to this life, you are not a dharma practitioner.

If you are attached to samsara, you do not have renunciation.

If you are attached to your own self-interest, you have no bodhichitta.

If there is grasping, you do not have the View.

Undervisningen vil belyse hvordan disse instruksjonen kan støtte opp under vår meditasjonspraksis generelt og Mahamudra-meditasjon spesielt. Lama Roar vil gi instruksjon i meditasjon, med fokus på hvordan overvinne hindringer og bruke disse som støtte på veien til oppvåkning. Undervisningen er på norsk med ledet meditasjon og innslag av enkle øvelser i pranayama (pusteøvelser), yoga og qigong.

Det blir også tid til spørsmål og svar, og personlig samtale ved behov.


Tid: Lørdag-søndag 26.-27. august kl. 11–17

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter, Bjørnåsveien 124, 1272 Oslo

Lærer: Lama Roar Vestre

Pris: Donasjon, inkluderer lunsj, te, kaffe, etc begge dager. Lunsj, etc som utgjør kr 300 av donasjonsbeløpet.

Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Nærmeste T-bane er Mortensrud. Nærmeste bussholdeplass er Sommerro.

PÅMELDING


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon