Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Hvordan kan vi få til mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser i fremtiden?

Velkommen til sluttseminar og workshop i PATHWAYS-prosjektet

I denne workshopen vil vi presentere noen av de viktigste resultatene fra forskingen i PATHWAYS-prosjektet. Deretter vil vi diskutere mulige utviklingsbaner og prioriterte tiltak for mer bærekraftige ferie- og fritidsreiser enn det vi har i dag.

Nordmenn reiser mye, og våre ferie- og fritidsreiser bidrar vesentlig til vårt klimaavtrykk. Å nå klimamålene er utfordrende i en tid hvor fritidsreiseaktiviteten stadig øker.

PATHWAYS har studert hvilke mulige realistiske tiltak og virkemidler som kan bidra til å redusere klimaavtrykk fra lokale og regionale fritidsreiser (oftest bilbaserte) og langdistansereiser (hovedsakelig flyreiser).

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon