Praktisk implementering kull 3


Del 1: 17.-19. september 2024

Del 2: 26.-28. november 2024

Del 3: 11.-12. mars 2025

Del 4: 13.-14. mai 2025


Fysisk samling er lagt opp med program fra klokken 10:00 første dag, og avslutning klokken 15:00 siste dag ved hver samling
Pris: 3 500 kr per deltaker eller 3 000 kr per deltaker dersom to eller flere melder seg på fra samme arbeidsplass. (Husk å merke av på påmeldingsskjema, for å få riktig rabatt).

Kursavgiften inkluderer fire samlinger, kursmateriell, kaffe, frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.

Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding senere en 14 dager før kursstart belastes full kurspris. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av dokumentasjon fra lege.

Kursavgift betales med faktura eller kort. Gebyr ved fakturering er 50,- og betalingsfristen 14 dager.


Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon