Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

30.03.23: Kartleggingsverktøyet PROFESOR

Takk for at du meldte deg på fagdag om PROFESOR, torsdag 30. mars. Vi møtes i Teams på denne linken:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFmYjkwMWMtMmQ4OS00ZTcwLWE5NmItMzlmZTdmMjMyZDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdcbe535-f3cf-49f5-8a6a-fb6d98dc7837%22%2c%22Oid%22%3a%22181dac48-3b61-4165-a314-001ed51fff33%22%7d


 Vi anbefaler å melde seg på saman med ein kollega. Det er viktig å ha ein person å trene saman med. I løpet av webinaret er det satt av tid til å diskutere med sidemann eller i ei lita gruppe. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon