Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Regional gradering Midt/Nord 2024 (Trondheim)

Kandidater kan på regional gradering gradere seg fra 1. til og 2. Dan.

Påmeldingsfrist 
Normal påmelding 08.10.2024
Sen påmelding 08.11.2024
Siste liten påmelding 01.12.2024

Krav til deg som deltaker
*Du må være medlem i Norges Judoforbund, altså medlem i en klubb som er medlem i Norges Judoforbund.
- Følgende må bringes til gradering eller sendes inn på forhånd:

Kandidater til 1.Dan:
* Må dokumentere dato for gradering til brunt belte ved oppmøte. Dette gjøres ved å logge seg inn i klubbadmin/NIFs app og vise frem graderingsdato, evt. skriftlig bekreftelse fra hovedsensor i utøvers klubb/klubbleder. Utøvere som ikke kan dokumentere dette ved graderingens start, risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering.  

Kandidater til 2. Dan:
* Alder (kopi av legitimasjon).
Tid siden første Dangradering (kopi av judopass eller skjermbilde e.l. fra din idrettsbruker (min idrett) - hvor dato fremkommer.
* Dokumentasjon for deltakelse på godkjent Masterclass (f.eks. kursbevis), og dato. 
* Hvilken fordypning du tenker å presentere. 

Dette må sendes inn i ett samlet dokument, på epost til både leder av Dan-kommisjonen og Utviklingssjef, samtidig som du melder deg på graderingen. Gjøres ikke dette kan du risikerer å ikke få lov til å gå opp til gradering. Det er kandidatens ansvar at antall poeng stemmer - er du usikker kontakt Utviklingssjef i god tid før graderingen.

Anbefalinger
Vi anbefaler på det sterkeste at kandidat/trener gjør følgende før gradering:
* Har hatt kontakt med leder av Dankommisjonen i god tid før din gradering.
* Satt deg inn innhold, krav og vurdering av dangradering. Dette slik at man vet hvordan gradering foregår, hva de viktigste elementene er, hvilke krav som gjelder for å bestå, og hvordan du vurderes. Dette er nye retningslinjer og du finner de her.
* Graderingen følger NJFs graderingsreglement, og deltaker bør sette seg inn i reglementet.

Vårt ønsker er at alle som stiller på gradering, skal ha gode forutsetninger til å bestå graderingen! Gjør du ikke gjort de 2(3) punktene over, vil du normalt sett ha større sjanse for å "bomme" under graderingen. Vi minner om at det også er mulig å benytte trenerbanken for å øke kompetansen din i judo.

Kontakt
Kontakt leder av Dan-kommisjonen ved graderingstekniske spørsmål og Utviklingssjef for administrative spørsmål.

Annet
Ønsker du diplom? Send epost til Utviklingssjef, så får du tilsendt digital diplom. Denne kan du selv printe ut før/etter graderingen, og ev. medbringe til graderingen. Ta også med tusj eller penn. For å være garantert diplom til graderingen, må forespørselen senest kommer 2 uker før graderingen. Vi signerer også diplom digitalt i etterkant om dette er ønskelig.

 

Registreringsskjema

(Folkeregistrert) Fornavn
 *
(Folkeregistrert) Etternavn
 *
Klubb
 *
Født (år)
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Klasse/kategori
 *
 *