Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Reiki 2, videregående kurs - retreat

Reiki 2 videregående kurs holdes på Danebu hotel i Valdres, vi har hotellet nesten for oss selv disse dagene.

 

Mandag    22/3 kl. 12 - 18

Tirsdag    23/3  kl. 12 - 18

Onsdag   24/3  kl. 11 - 14

                                                                    

Kurset bygger videre på Reiki 1, og passer for alle som har tatt et grunnkurs i reiki.

På Reiki 2 kurset innvies du til 3 symboler/energistrukturer, noe som vil ekspandere din reikipraksis. Disse symbolene virker som 'nøkler' for oss og kan brukes på uendelig mange måter. På kurset lærer du hvordan du kan bruke symbolene, blant annet flere kraftfulle behandlinger og teknikker som vil understøtte din personlige vekst. Med mulighet til å jobbe direkte i egne temaer, harmonisere, beskytte og forsterke energier, lærer du hvordan du kan støtte opp om alle livets aspekter med Reiki. 

Vi jobber praktisk alle dagene slik at du blir fortrolig med teknikkene.  

Reiki 2 teknikkene er kraftfulle hjelpemidler i din personlige utvikling.

Det er mye informasjon på et Reiki 2 kurs, hvert kurs er helt spesielt! 

Det å reise bort til de vakre fjellene i Valdres for å gjøre et Reiki 2 kurs er magisk, det blir som en retreat der du virkelig kan gå i dybden.


Vi har fått dette svært gode tilbudet fra www.danebu.no  

Mandag 22/3 fra middag (tre retter) til etter lunsj (en rett) onsdag 24/3

Pr. person i dobbeltrom med full pensjon (frokost, lunsj og middag) kr. 3330,-    

Enkeltrom med fullpensjon kr. 3.730,-

Dagpakke (lunsj og middag) kr. 1.500,- 

Om du har tatt Reiki 2 hos meg og ønsker å repetere koster det kr. 1000,- i tillegg til kost/losji kostnader på dette retreatet .

Ta kontakt på mail [email protected] 


Du vil motta et brev med flere kursdetaljer når du har meldt deg på.

Vi følger anbefalt smittevern. 


ENGLISH

We follow recommended infection control
Reiki seminar level 2 is held at Danebu hotel in Valdres.


Monday     22/3 at 12 - 18
Saturday   23/3 at 12 - 18
Monday     24/3 at 11 - 14

The seminar builds on Reiki level 1, and is suitable for anyone who has taken a basic seminar in Reiki.

In the Reiki level 2 seminar, you are inaugurated into 3 symbols / energy structures, which will expand your Reiki practice. These symbols are like energetic 'keys' and can be used in infinite ways. During the seminar you will learn how to use the symbols, including several powerful treatments and techniques that will support your personal growth. With the opportunity to work directly in your own themes, harmonize, protect and amplify energies, you will learn how to support all aspects of life with Reiki.

We work practically so you become familiar with the techniques.

The Reiki 2 techniques are powerful tools in your personal development.

There is a lot of information on a Reiki level 2 seminar, each seminar is very special!

To make the Reiki level 2 seminar to a retreat by going to the beautiful mountains in Valdres is magic.
Lunch is included in the seminar.

We have received this very good offer from www.danebu.no .

Monday 22/3 from dinner (three dishes) to after lunch(one dish) Wednesday 24/3

Pr. person twin-room  'full pensjon' (breakfast, lunch, dinner)NOK kr. 3330,-    

Single room 'fullpensjon' NOK kr. 3.730,-

Day-packet (lunch & dinner) kr. 1.500,- 

If you have done Reiki 2 with me and want to repeat, the cost is NOK kr. 1000,- in this retreat in addition to hotel.

Ta kontakt på mail [email protected]


You will receive a letter with more details when you have signed up.

If you have taken Reiki level 2 with me and would like to repeat the seminar, please contact email [email protected]
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon