Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Reiki 2, videregående kurs


Reiki 2 videregående kurs holdes i eldresenterets dagligstue på Bygdøy.


Fredag   22/9   kl. 15.30  - 19.00

Lørdag   23/9   kl. 12.00 - 18.00

Søndag  24/9   kl. 12.00 - 16.00


                                                                    

Kurset bygger videre på Reiki 1, og passer for alle som har tatt et grunnkurs i reiki og kjenner at de ønsker å fordype sin praksis.

På Reiki 2 kurset innvies du til 3 symboler/energistrukturer, noe som vil ekspandere din reikipraksis og egen-utvikling. Disse symbolene virker som 'nøkler' for oss og kan brukes på uendelig mange måter. På kurset lærer du hvordan du kan bruke symbolene, blant annet flere kraftfulle behandlinger og teknikker som vil understøtte din personlige vekst. Med mulighet til å jobbe direkte i egne temaer, harmonisere, beskytte og forsterke energier, lærer du hvordan du kan støtte opp om alle livets aspekter med Reiki. 

Vi jobber praktisk alle dagene slik at du blir fortrolig med teknikkene.  

Reiki 2 teknikkene er kraftfulle hjelpemidler i din personlige utvikling.

Det er mye informasjon på et Reiki 2 kurs, hvert kurs er helt spesielt! 

Du vil motta et brev med flere kursdetaljer når du har meldt deg på. 

Om du har tatt Reiki 2 hos meg og ønsker å repetere, ta kontakt på mail [email protected]  

Repetisjon koster NOK1000


ENGLISH

We follow recommended infection control
Reiki seminar level 2 is held at Bygdøhus at Bygdøy.

Friday    22/9 at 15.30 - 19.00
Saturday  23/9 at 12.00 - 17.00
Saturday  24/9 at 12.00 - 16.00

The seminar builds on Reiki level 1, and is suitable for anyone who has taken a basic seminar in Reiki and want to deepen their practice. 

In the Reiki level 2 seminar, you are inaugurated into 3 symbols / energy structures, which will expand your Reiki practice. These symbols are like energetic 'keys' and can be used in infinite ways. During the seminar you will learn how to use the symbols, including several powerful treatments and techniques that will support your personal growth. With the opportunity to work directly in your own themes, harmonize, protect and amplify energies, you will learn how to support all aspects of life with Reiki.

We work practically so you become familiar with the techniques.

The Reiki 2 techniques are powerful tools in your personal development.

There is a lot of information on a Reiki level 2 seminar, each seminar is very special!

You will receive a letter with more details when you have signed up.

If you have taken Reiki level 2 with me and would like to repeat the seminar, please contact email [email protected]
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon