Rettspsykiatrisk sakkyndig, C-kurs

C-kurs i rettspsykiatrisk sakkyndighet for spesialister i psykiatri og psykologi - 2023

Kursansvarlige: 

Kjersti Narud, overlege dr.med./førsteamanuensis og Linda Grøning, professor i rettsvitenskap


Mål for kurset

Kurset vil gi opplæring i utøvelse av arbeidet som rettspsykiatrisk sakkyndig oppnevnt av retten, slik at kursdeltagerne etter gjennomført kurs har kunnskap og kompetanse til å kunne utføre arbeidet som rettsoppnevnt sakkyndig og utarbeide en rettspsykiatrisk erklæring i henhold til rådende lovverk og gjeldene faglige retningslinjer.


Begge delkursene er obligatoriske. 

Begge delkursene er obligatoriske. 

Det vil bli sendt ut kursmateriell til deltagerne for forberedelse i forkant av delkursene, dette forventes gjennomgått før oppstart delkurs 1.
Det vil bli kursoppgaver i form av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.
Det vil bli obligatorisk kursoppgave for deltagerne mellom de to delkursene.
Kursoppgaven må besvares i tråd med faglige retningslinjer og innen tidsfristen for å få kursbevis.

Det er 30 plasser på dette kurset.
Søkere med gjennomført B-kurs vil bli prioritert.
Alle søkere til kurset vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp for å bli orientert om man har fått plass eller om man ønsker å stå på venteliste.
Kurset er godkjent av DNLF og NPF.

Etter du har meldt deg på og du har blitt godkjent som kandidat vil du få en betalingsoppfordring av deltaker.no. (April 2024).


Prisen for begge delkurset er 15.500,-

Reise og overnatting dekkes av deltakeren selv.


Påmeldingsfrist: 18.mars 2024


Sted: Hotell Norge by Scandic, Bergen

Dato for samlingene:  

Delkurs 1: 10.-12. juni 2024

Delkurs 2: 19.-21. august 2024


Kontaktpersoner:

Steffen Stamnes [email protected]

Marianne Løkken [email protected]


Praktisk informasjon
Startdato: 10.06.2024 kl. 00:00
Sluttdato: 21.08.2024 kl. 00:00
Påmeldingsfrist: 20.06.2024 kl. 23:59

Sted:
Hotel Norge by Scandic
Bergen

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Steffen Stamnes
Telefon: 40450764
[email protected]