Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

RIDEKNAPPEN

Hva er rideknappen?

Målsettingen med rideknappene er å gi et tilbud til alle rideintresserte, samtidig som det representerer et fornuftig og skolerende ønske om å lære seg mer om hester og ridning.

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning samt stell av hest og kunnskap om hest.

Rideknappen er inndelt i fem forskjellige grader som er tilpasset nivå hos rytterne.

Rideknappen er utformet som et emaljert merke i metall, hvor hver grad har sin farge.


Rideknappen grad 1:

1. ut/inn av spilltau/boks. Gjøre hesten oppmerksom.  Hvorfor?

2. Pålegging av grime. Binding av hest med grime og grimeskaft.

3. Pussing av hest.

4. Leie ferdig oppsalet hest ut av/inn i spilltau/boks.

5. Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting.

6. Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier), oppstilling og avsitting med klargjøring for innleiing, samt innleiing.


Rideknappen grad 2:

Før prøven begynner skal kandidaten selv ha satt på grime, bundet hesten med lettløselig knute og pusset den.

1. Oppførsel og orden ved behandling av hest — stalldisiplin.

2. Oppløfting av bein, rensing av hover.

3. Opp- og avsaling.

4. Gjøre rede for farge og avtegn på den hesten man skal ri.

5. Ridning, som skal omfatte følgende: Oppsitting, ridning i skritt og trav på forskjellige rideveier.


Rideknappen grad 3:

Før prøven skal kandidaten selv ha bundet, pusset og salet på hesten sin.

1. Litt om fòring.

2. Ridning i skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor. Travbommer og hoppe et lite hinder.

3. Ri hesten i et lite trafikkert område / på tur, med ledsager. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.


Rideknappen grad 4:

Før prøven skal kandidaten selv ha bundet, pusset og salet på sin hest.

1. Gjøre rede for hestens atferdsmønster, flokkinstinkt, syn og hørsel.

2. Gjøre rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.

3. Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodelag.

4. Utføre rengjøring og smøring av hodelag.

5. Sits Klasse. Vis forskjellige gangarter og rideveier, Vis forskjellige sitser og sprang i trav og galopp.


Man kan allerede nå melde seg på alle de gradene av rideknappen man ønsker å ta.

Alle disse kursene er satt opp på mandager fra kl. 17:00-17:45

Det er begrenset med plasser - så meld på nå! 

Det er 10 plasser på de 2 første gradene og 8 plasser på de to siste gradene.


De fordeles på følgende uker:

Rideknapp grad 1: uke 5,6,7,8 (Dette kan tas av alle som ønsker å bli kjent med hest uansett alder) 

Rideknapp grad 2: uke 10,11,12,15  (Må kunne ri skritt og trav alene)

Rideknapp grad 3:  uke 16,17,18,19,20 (Må være begynt med sprang på ridekurset)

Rideknapp grad 4: uke 22,23,24,25 (Må være begynt med sprang på ridekurset)

Registreringsskjema