Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Rideskole Onsdager Vår 2024

Hei og velkommen til oppstart av ridekurs ved Horten Ridesenter.

Horten Ridesenter er et senter med Rideskole som flyttet inn på Semb Hovedgård i Horten i Februar 2023 og vi gleder oss veldig til oppstart igjen etter jul.

Rideskolen vår skal være en trygg arena der alle er velkommen for å lære om hest, ridning og hestevelferd. Hest er så mye! Det er en bestevenn, en turkamerat, en læremester og av og til en utfordring. 

Men alle disse tingene henger sammen og vi skal sammen lære oss å takle utfordringer og motgang på en god måte og glede oss sammen over oppganger og mål som vi i fellesskap når.

Hesten er jo et levende vesen med gode og dårlige dager, selv om det mest er gode dager ? 

Hester har så mye å lære oss om vi er gode lyttere ?


Rideskolen ble startet av Marita Dahl Larsen som har drevet med hest i over 30 år. I 2001 ble hun ferdig utdannet ridelærer ved Norsk hestesenter, Starum og har siden jobbet med hest i ut- og innland. Hun har hatt mange elever opp igjennom årenes løp og jobbet for mange forskjellige rideskoler, samt reist rundt og hatt ridetimer og kurs privat. Hun har flere kurs i hesteterapi bak seg og har drevet med sprang konkurranser, feltritt, avl og utstilling samt trening av unghest. Hun gleder seg til å ha en arena der hun kan ta i mot barn og voksne i alle aldre fremover og dele sin lidenskap med hest med dere. 

Hestevellferd i rideskolen:

Hos oss er vi opptatt av hestenes ve og vel. Dette innebærer at hestene hos oss har individuelt tilpasset utstyr, forplaner, og følges opp etter andre behov, de følges også opp av fast hovslager. De er ute store deler av dagen, og alle går de i flokk. Bruken av hestene er også nøye planlagt, med tanke på at de skal vare lenge.


Informasjon om ridekurs fra høst 2023

Kjære alle gamle og nye rideskole-elever!

Rideskolen ønsker alle velkommen til nye ridekurs. Kursene starter Uke 2 og varer i fram til og med uke 25. Det er ikke ridning på røde dager. 

PÅMELDING ER BINDENE 


For å sikre at alle rideskoleelever får utfordringer på sitt ferdighetsnivå så har vi en tydelig nivå-inndeling. Under ser dere en kort beskrivelse av de ulike nivåene på ridekurs som rideskolen tilbyr.


BESKRIVELSE AV KURSENE


Nybegynner og Knøttekurs 

Målsetting:• 

Barna skal bli trygge på å omgås hest både i stallen og på hesteryggen.

• Få hestevane, bli trygg samt å lære seg hvordan hesten reagerer.

• Lære hvordan hesten stelles på stallen, samt hvordan den sadles på og av.

• Barna skal bli kjent med stallvett-reglene. Dessuten skal de lære å samarbeide i grupper, ta hensyn og utvikle tålmodighet. De skal utvikle tillit til de andre barna, de voksne og til dyrene.

Ridning:

• Barna skal lære de mest grunnleggende prinsipper for ridning (sette i gang hesten, stoppe og styre den)og trav lettridning og nedsitting.

• Lære de enkleste av ridebanens veier.

• Balanse og gymnastikkridning.

• Loddrett sits.

Teori:

• De enkleste ridebanens veier.

• Grunnleggende kunnskaper om hestens kroppsdeler.

• Sikkerhet med hest.

• Grunnleggende om hestens utstyr.


•Nybegynner / knøttekurs 2:

Målsetting:

• Barna skal bli trygge på å omgås hest både i stallen og på hesteryggen.

• Få hestevane, bli trygg samt å lære seg hvordan hesten reagerer.

• Lære hvordan hesten stelles på stallen, samt hvordan den sadles på og av.

• Barna skal bli kjent med stallvett-reglene. Dessuten skal de lære å samarbeide i grupper, ta hensyn og utvikle tålmodighet. De skal utvikle tillit til de andre barna, de voksne og til dyrene.Ridning:

• Barna skal lære de mest grunnleggende prinsipper for ridning (sette i gang hesten, stoppe og styre den)og trav lettridning og nedsitting.

• Lære de enkleste av ridebanens veier.

• Balanse og gymnastikkridning.

• Loddrett sits.

• 2 og 3 pkt sits.

Teori:

• De enkleste ridebanens veier

.• Grunnleggende kunnskaper om hestens kroppsdeler.

• Sikkerhet med hest.

• Repetisjon om hestens utstyr.


Lett øvet 1: (første lett øvet kurs)

Målsetting:

• Få mer forståelse av hjelperne og hvordan de anvendes

• Hestens kroppsdeler og visitering.

• Anvende ridebanens veier korrekt og bruk av ridehusregler

• Ri på riktig diagonal

Ridning:

• Repetisjon av ridebanens veier

• Videreføring av de grunnleggende prinsipper for ridning (mer fokus på overganger, tempovekslinger,forholdene og fremaddrivende hjelpere)

• trav lettridning, nedsitting og galopp.

• Overganger og tempovekslinger

• Ridning på bommer og små hinder

Teori:

• Ridebanens veier.

• Visitering

• Fordelsvendinger


Lett øvet (2. Lett øvet kurs)

Målsetting:

• Sikkerhetsregler når man omgås hest på stall og under ridning.

• Hestens daglige stell og visitering før og etter ridning.

• Øke kunnskapsnivået innen emnet hest.Ridning:

• Vendinger på sirkelbuen med større krav (10 m volter i trav og galopp, vende igjennom volten,serpentiner).• Framdelsvendinger med større krav på rett utførelse.

• Gjennomgang og enkle øvinger av skjenkelvikninger.

• Gjenomgang og øving av rygging.• Gjenomgang og øving av mellomtrav.

• Gjenomgang og øving av mellomgalopp.

Teori:

• Sikkerhetsregler når en omgåes hest på stallen og under ridning.

• Trafikkregler når man ferdes med hest i trafikken.

• Skjenkelvikninger

• Rytterens sits i spranget (2-og 3-punktsits). 

Hestens bevegelsesmekanikk ved hopping.


Øvet

Målsetting:

• Øke kunnskapsnivået innen emnet hest.

• Arbeidet innrettes mot å gi rytteren grunnlaget for å ri hesten på tøylen.

Ridning:

• Øvinger av skjenkelvikninger.

• Tempovekslinger i alle gangarter.

• Mellomtrav og mellomgalopp.

• Hopping i trav og galopp over noe høyere hinder (70 – 90 cm med hjelpehinder).

• Hopping kort og lang anridning.

• Påbegynne trening av sammensatte øvelser gjennom utførelse av deler i LC dressurprogram.

• Ridning i terrenget i alle gangarter.

• Større krav på fatning og avbrudd i galopp.

Teori:

• Grunnleggende kjennskap til hestens bygning og de nødvendige avpasninger gjennom rett arbeid for å tåle belastningen å bære rytteren.

• Orientering om ulike hindertyper og den anridning de krever.

• Salen og hodelagets deler. Ta disse fra hverandre og sette sammen. Renhold og vedlikehold av hestensutstyr.

• «Hestepsykologi». Litt om hestens adferd, instinkter og språk.


Videregående

Målsetting:

• Øke kunnskapsnivået innen emnet hest.

Ridning:

• Større krav til hestens form, samt kunne variere formen og å plassere hesten der rytteren vil.

• Skjenkelvikning med større krav til riktig utførelse (motstille/rettstille).

• Gjennomgang og øving av volte tilbake som utgangspunkt for bakdelsvending.

• Større krav på fatning og avbrudd.

• Kontragalopp

• Hopping

• Stilning og bøyning.

• Tràver – forberedelse og utførelse.

• Tràver og skjenkelvikning på langsidene.

• Rettstilling

Teori:

• Rettstilling.

• Hestens form.

• Sjenkelvikning og Tràver


For å kunne melde deg på sprangkurs MÅ rytteren beherske å ri i alle tre gangarter og ha godkontroll på hesten.


Sprang Nybegynner / bom og bakkearbeid Kontroll på hesten i alle gangarter, bommer og små hinder. Kurset inneholder også teori.


Sprang kurs

For de som har hoppet litt og skal lære å ri linjer og til slutt bane. Kurset inneholder også teori.


 Rideskolen følger skoleruten. Det er ikke ridning på røde dager, derfor varierer prisen på kurset ut i fra antall uker det går over. 


Utstyr:

Det er påbudt å bruke godkjent hjelm under ridning og vi anbefaler også å ha på hjelm under stell og håndtering av hest i stallen. Vi setter sikkerheten høyt og derfor er det ikke mulig å låne hjelmer hos oss.

Hver elev må ha med egen tilpasset hjelm. Vi anbefaler også elever å ri med sikkerhetstest, men dette er ikke et krav. Høøks hestesport i Oslo gi alle våre elever i rideskolen 20% rabatt på alt ridetøy og sikkerhetsutstyr. Eleven må ha skotøy med hæl som går over ankelen. Småsko/joggesko er ikke tillatt.


Betaling:Faktura for kursavgift sendes ut per epost dersom ikke betaling er gjort via link. Vi ber om at denne betales til forfall for å unngå purregebyrer. 

Forsikring:Rideskolen har ingen ordinær forsikring for rideskoleelevene så vi anbefaler alle å ha egenulykkesforsikring.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon

Priser

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon