Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Rigzin Jatsön Rinpoche 14.-16. juni 2024

Kyerim, dzogrim og bardo 

  – utvikling, fullføring og mellomtilstanden Ven. Rigzin Jatsön Rinpoche en mester innen Kagyu- og Nyingma-linjene i tibetansk buddhisme, er kjent for sine omfattende kunnskaper og dype medfølelse. Rinpoche blir regelmessig invitert til Frankrike, Belgia og Nederland, hvor han bidrar til å spre Buddhas lære ut fra motivasjonen om å gavne alle levende vesener. Rigzin Jatsön Rinpoche er for tiden bosatt i Taiwan hvor han leder flere sentre for Dharma-studier og praksis. Dette er første gang han besøker Karma Tashi og Norge.
14.-16. juni har vi gleden av å ønske Ven. Rigzin Jatsön Rinpoche velkommen til Karma Tashi Ling buddhistsenter. Kurset starter fredag med at Ven. Rigzin Jatsön Rinpoche underviser i utvikling og fullføring (Development and Completion), kyerim og dzogrim – to faser som inngår i de fleste vajrayana meditasjonstekster. Lørdag og søndag underviser Rinpoche i bardo – mellomtilstanden mellom død og gjenfødsel. Besøket avslutter med at Rinpoche på søndag gir innvielse til 100 fredfylte og vrede guddommer relatert til Bardo Thodol, «Frigjøring ved å lytte i fasen mellom død og gjenfødsel» - i Vesten kjent som Den tibetanske dødeboken.

Kurset egner seg for både nybegynnere og erfarne, men vi anbefaler de som ikke er kjent med kyerim og dzogrim å delta på hele kurset. All undervisningen er på engelsk. Det blir ingen oversettelse.

Bardo er et tibetansk ord som betyr "gap" eller "mellomtilstand", dvs. alle overgangsfaser eller rom vi opplever mellom to tilstander. Ofte refererer bardo til det vi opplever i perioden mellom død og gjenfødelse. For oss vanlige mennesker kan opplevelser i denne bardoen være svært skremmende, med ukontrollerte strømmer av inntrykk, ekstremt høye lyder og fryktinngytende visjoner. Disse opplevelsene påvirkes av våre tidligere handlinger, tanker og følelser. Derfor kan vi, mens vi er i live, forberede oss slik at vi i større grad kan møte døden med et åpent og fryktløst sinn. For å forberede oss på bardo finnes ulike øvelser og meditasjoner der vi øver oss på å håndtere våre negative emosjoner som sinne, begjær, stolthet, tvil og frykt. Fra et buddhistisk ståsted snakker man om at vi må møte våre indre demoner og nevroser for å utvikle fryktløshet. En slik fryktløshet oppstår ut fra å kultivere klarhet og transformere uvitenhet til innsikt i alle fenomeners og vårt sinns egentlige natur. Vajrayana- eller tantrisk meditasjon er spesielt egnet til dette. Tantrisk meditasjon inneholder fasene kyerim og dzogrim.

Kyerim er fasen der vi bygger opp en visualisering (form) og identifiserer oss med denne, mens dzogrim er fullføringsfasen der alt oppløses i tomhet (formløshet).  All øvelse som er basert på form. ikke bare visualisering i vajrayana, har et formløst aspekt som er mer ekte, større og mer kraftfullt enn selve formen. Oppbygging og fullføring transformerer våre vanlige oppfatninger og måter å se ting på.  Form og tomhet er uadskillelige. På samme måte er lyd, tanker alle opplevelser og oppfatninger uadskillelig fra tomhet. Alt mister sin soliditet og blir flyktig. Greier vi å huske dette i dagliglivet, blir vi kanskje ikke blir så oppbrakt når noen skjeller oss ut. Kanskje holder vi mindre fast på våre oppfatninger, tanker, ideer og minner. Ting er ikke så solide og virkelige som vi opplever dem å være. Det er vi som gir dem betydning, verdi og virkelighet.

Det blir også sagt kyerim (utviklingsfasen) og dzogrim (fullføringsfasen) er relatert til ulike stadier av bardo, og at gjennom å øve på disse fasene åpnes muligheten for å bli opplyst i bardotilstanden.


Program (tidene er foreløpig, endringer kan forekomme)

Fredag 14. juni 

16-17.30 Undervisning på Kyerim og Dzogrim

17.30—19.30 Middagspause 

19.30—21 Undervisning på Kyerim og Dzogrim

Lørdag 15. juni 

11-12.30 Undervisning på Bardo

12.30-16 Lunsj og pause

16.00-17.30 Undervisning på Bardo

Søndag 16. juni

11-12.30 Undervisning på Bardo

12.30-16 Lunsj og pause

16-17.30 Undervisning og innvielse til 100 fredfylte og vrede guddommer


Det er mulig å delta kun fredag 14. juni, kun helgen lørdag og søndag 15.-16. juni eller alle tre dagene. Deltaker bidraget inkluderer undervisning  og et varmt måltid pr dag. Til og med 16. mai tilbyr vi Earlybird-påmelding med rabattert pris.

Trygdede, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2024 eller er medlem av Buddhistforbundet med tilhørighet til KTLBS, kan få 20% rabatt. Ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober kan få 50% rabatt. Gullkort for 2024 gir gratis deltakelse.Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. 

Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. 

Nærmeste T-bane er Mortensrud, nærmeste bussholdeplass er Sommerro.

Oppmøte:  Kommer du i god tid før undervisningen starter blir vi veldig glade. Vi trenger tid til å registrere hvem som er kommet.


PÅMELDING
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Jeg melder meg på:
 *
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------
Har du matallergi/intoleranse, helseproblemer (ev. annet) vi skulle få vite om, gi oss beskjed i kommentarfeltet:
 *