Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Salsa beginner weekend/helgekurs Tunga vår 2023

Lørdag/saturday 11/2 kl. 12.00 - 15.00

Søndag/sunday 12/2 kl. 12.00 - 15.00


Etter helgekurset kan du fortsette på begynnerkurset i salsa som går mandag eller torsdag i i kursrekke 1. 

After the weekend you may continue at "Salsa beginner" on mondays or thursdays in february.


Velkommen til et nytt kurssemester hos SalsaNor Trondheim!

Har du husket å fornye medlemskapet ditt for 2023? SalsaNor membership 2023 (deltager.no)

Medlemskap gir 100 NOK rabatt på våre kurs, og er også et viktig bidrag for vår organisasjon når vi skal søke midler fra ulike etater basert på våre medlemstall.

Vi ber alle følge disse kjørereglene:

  • VIKTIGST! Ikke kom på dans hvis du er syk.
  • Det vil KUN være kursansvarlig og instruktører som vil ha adgang til kjøkkenet.

Kursplanen kan bli endret på kort varsel. 


Welcome to a new course semester at SalsaNor Trondheim! SalsaNor membership 2023 (deltager.no)
Have you remembered to renew your membership for 2023? 
Membership gives a NOK 100 discount on our courses, and is also an important contribution for our organization when we have to apply for funds from various agencies based on our membership numbers.
We kindly ask that everyone follow these driving rules:

  • MOST IMPORTANT! Do not come to the dance if you are sick. 
  • ONLY the course manager and instructors will have access to the kitchen.

    The course schedule can be changed at short notice.

 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon