Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

SalsaNor Trondheim membership 2023

Bli medlem i SalsaNor Trondheim

SalsaNor Trondheim


Medlemssfordeler

Medlemmer i SalsaNors foreninger gir følgende rabatter på våre arrangement gjennom året:

  • Ordinære kurs  - 100 kr
  • Festivaler/eventer - 100-200 kr (se info under påmelding til det enkelte event)
  • Mange øvrige sosiale arrangement - 50 kr
  • Konserter - rabatt varierer, se konsertevent
  • Dansereise til Cuba - 500 kr

Du vil også bli invitert til din årsmøte i 2023.

Velkommen som medlem i Norges eldste forening for fremme av Latinamerikansk dans og musikk! Vi åpner opp en ny verden!!!Sign up for a SalsaNor membership

SalsaNor Trondheim 

Why become a SalsaNor member? 

Members of SalsaNor's associations give the following discounts on our events throughout the year:

  • Ordinary courses - 100 NOK
  • Festivals/events - 100 - 200 NOK
  • Many of our social events - 50 NOK
  • Concerts - see concert event 
  • Dance holiday to Cuba - 500 NOK

You will also be invited to our annual general meeting in 2023.

(If you want to be invited to the annual meeting in 2023 for the other association, you have to check that option. Additional membership costs 50 NOK


Welcome as member of the longest existing organization for Latin-American dance and music in Norway! We open up a new world!!!


The registration deadline has passed or the event is fully booked