Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Scenekunst+ 2021

Scenekunst+

Dette skjemaet gjelder kun medlemsskap i Scenekunst+, og ikke for øvingslokaler eller annen støtte.

Scenekunst+ er åpent for alle som ønsker å bli medlem. Årsavgiften settes av årsmøtet til Oslo teatersenter, og er en symbolsk sum på 750 kr for gruppe medlemskap og 200 kr for personlig medlemskap.  Les under for å finne ut hvilket medlemskap som passer best for deg.


GRUPPEMEDLEMSKAP (750kr):

Melder du deg inn i Scenekunst+ på vegne av en gruppe eller et kompani, skal du alltid velge gruppemedlemsskap. Skal du søke støtte via Scenekunst+ må du være registrert som gruppe. 

Fordeler:

 • 8 timer sponsede øvingstimer i våre fine øvingslokaler
 • Tilgang til Oslo teatersenters aktive kontaktnettverk
 • mulighet til å søke støtte via Scenekunst+
 • Konsultasjon i forbindelse med manusutvikling og søknadsskriving
 • Mulighet til å sitte i tildelingsutvalget for støtteordningen Scenekunst+
 • Mulighet for å delta på OTS workshops
 • Promotering via OTS kanaler
 • Nyhetsbrev med påminnelser om viktige søknadsfrister og informasjon om hva som rører seg i bransjen
 • Stemmerett på årsmøtet og mulighet til å påvirke Oslo teatersenters drift og utvikling
 • Mulighet til å vise ditt arbeid på Oslo fri (se http://oslofri.no)


PERSONLIGMEDLEMSKAP (200kr):

Personlig medlemskap er for enkeltstående scenekunstnere eller andre som ønsker å være tilknyttet Oslo teatersenter og nettverket Scenekunst+ som privatperson. Du kan ikke søke støtte via Scenekunst+ når du er registrert som personlig medlem.

Fordeler:

 • 2,5 timer sponsede øvingstimer i våre fine øvingslokaler
 • Tilgang til Oslo teatersenters aktive kontaktnettverk
 • Mulighet til å sitte i tildelingsutvalget for støtteordningen Scenekunst+
 • Mulighet for å delta på OTS workshops
 • Promotering via OTS kanaler
 • Nyhetsbrev med påminnelser om viktige søknadsfrister og informasjon om hva som rører seg i bransjen
 • Stemmerett på årsmøtet og mulighet til å påvirke Oslo teatersenters drift og utvikling
 • Mulighet til å vise ditt arbeid på Oslo fri (se http://oslofri.no)


STØTTEMEDLEM: 

For deg som ønsker å støtte nettverket Scenekunst+ økonomisk. Ditt bidrag vil gagne medlemmene i Scenekunst+ i form av at Oslo teatersenter kan tilby bedre kurstilbud og styrke visningsarenaer Oslo Friteater Festival. Velg Personlig medlem som kategori i betalingsskjemaet og velg betal med faktura. Så sender du inn ønsket beløp (minimum 200kr).

Fordeler:

 • observatør og forslagstiller på årsmøtet
 • Mulighet for å delta på OTS workshops
 • Mulighet til å vise ditt arbeid på Oslo fri (se http://oslofri.no)
 • Årets støttemedlem får "sponsor-prisen" – den største bidragsyter av støttemedlemmene


For spørsmål ta kontakt på [email protected].


 

Registreringsskjema

Gruppe/Navn
 *
Kontaktperson
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Telefon kontaktperson
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Hvilket år ble gruppen/aktiviteten startet?
Nettside/Facebook/mer informasjon
Betalingsmetode
 *