Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Seilkurs for damer - Arendals seilforening

Please note that as the women’s only sailing course is now completely full, we have decided to open the men’s course to allow women to join. This means that men and women will still sail separately, but there will be joint classroom learning at the ASF sailing cabin.

Bli med på seilkurs bare for damer / Sailing Course for Women (For english, see below) 

Har du lyst til å lære å seile? 

Er du ute og seiler med noen som kan det, og skulle du ønske at du også kunne det? 

Kan du litt, men har lyst til å lære mer? 

Vurdere du å kjøpe egen båt og ønsker å lære litt om å håndtere den bedre inn og ut av brygge og under seil?  

Er svaret JA på et av disse punktene, så er kurset godt egnet for deg. 

 Instruktørene er erfarne dameseilere i Arendals Seilforening. Seilingen vil foregå i kontrollerte former i Arendals nærområde med litt teori som vi tar på Seilerhytta (Arendal Seilforenings Klubbhus på Merdøfjorden) 


Hvem er kurset for? 

Kurset er åpne for alle, og krever ingen forkunnskaper. 


Hva trenger jeg av utstyr? 

Kurset krever ikke noe spesielt utstyr, men ta med varmt tøy, regntøy og redningsvest om du har. Har du ikke vest, så kan du låne av oss. 
 
Hvilke båter skal vi seile med?  
Båtene er 27 fots Albin Express, som er sponset av Gjensidige stiftelsen. Båtene er ypperlige til opplæring. Det blir maks 4-5 deltakere pr båt slik at alle får prøve seg på alt ombord. Gøy blir det garantert. 

 
Når starter kurset? 
Dato: tirsdag 31. mai, 7. juni, 14. juni og 21. juni. 
Kurstid: Kl. 1800 til cirka kl. 2100  
Fremmøte: Arendal Gjestehavn (Kittelsbukt) 
Arrangør: Arendals Seilforening 

 
Hva koster kurset? 
Pris: 1 000,- inkluderer medlemskap i Arendal Seilforening ut året 2022 og dame seiling hver tirsdag ut sesongen 2022.  

Tidligere registrerte medlemmer i ASF tilbys gratis kurs og dameseiling.  Kontakt Anett Lauvland for påmelding, mobil 932 31 153.

 
Bli med på fast turseiling eller regatta når kurset er over 
Når kurset er over fortsetter vi med turseiling for damer fast hver tirsdag ut seilsesongen. Alle som har gått på kurs er hjertelig velkommen til å bli med videre, uten flere kostnader. Er det ønskelig å prøve seg på regatta vil vi tilrettelegge for dette på onsdager når foreningen har sine ordinære regattaer. 


Sailing Course for Women 

Do you want to learn how to sail? 

Do you go sailing with experienced sailors and wish you knew how? 

Do you know a little bit about sailing, but would like to learn more? 

Are you considering buying your own boat and want to learn how to handle it better, both in and out of the quay and out on the water?  

If the answer to any of these is YES then this course is well suited for you. 

The instructors are experienced women's sailors in Arendal Seilforening (“ASF”). The sailing will take place in the water around Arendal with some theoretical instruction at the “Seilerhytta” (ASF’s clubhouse at Merdøfjorden)  

Who is the course for? 

The course is open to everyone and requires no prior knowledge. 

What sort of equipment do I need? 

The course does not require any special equipment, but bring warm clothes, rain gear and a life jacket if you have one. If you don't have a life jacket, you can borrow one. 

Which boats should we sail with?  

We will sail Albin Express boats which have been provided to ASF by Gjensidigestiftelsen, a foundation.  These boats are 27 feet long and great for training. There will be 4-5 participants per boat so that everyone gets to try everything on board. We guarantee it will be fun. 

When does the course take place? 

Date: 4 consecutive Tuesdays - 31 May, 7 June, 14 June and 21 June. 

Time: 18:00 to approx. 21:00  

Meeting place: Arendal Gjestehavn (Arendal Guest Harbour) (Kittelsbukt) 

Organiser: ASF 

What does the course cost? 

Price: kr 1 000 (this includes membership in ASF until the end of 2022 and women's sailing every Tuesday until the end of the season 2022.)  

If you are already an ASF member, the course and women's sailing every Tuesday after the course are free.  Contact Anett Lauvland, 93231153.

Join weekly sailing or racing when the course is over 

When the course is over, we will continue women’s sailing every Tuesday for the rest of the sailing season. Anyone who has attended the course is very welcome to join us, at no additional cost. If you would like to try regatta sailing we will facilitate this on Wednesdays when the association has its regular regattas.  

Registreringsskjema