Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Shamata - med Lama Changchub

Lærer på kurset er Lama Changchub. Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde 3-års retreat (lamautdannelsen) i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i Karma tashi Ling buddhistsamfunn. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.
Shamatameditasjon – teori og praksis 

 – helgekurs med Lama Changchub

Shamata på sanskrit (shiné på tibetansk) betyr oppmerksom ro eller stillhet. Vanligvis er sinnet preget av to hovedformer for ubalanse – uro og agitasjon på den ene siden og sløvhet på den andre. Målet med å trene i shamata er å utvikle et klart, rolig og oppmerksomt sinn. Dette er generelt bra og noe vi har glede og nytte av til alle formål. I buddhistisk sammenheng er trening av sinnet gjennom shamatameditasjon en forutsetning for å kunne bruke metoder som gir innsikt og frigjøring – vipassyana- og vajrayana-metoder. Dette blir en helg til fordypning i shamata – både teori og praksis

Tid: Lørdag-søndag 28.-29. oktober kl. 11–17

Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter

Lærer: Lama Changchub

Pris:   1200 kr. inkluderer lunsj, kaffe, te, etc begge dager

20% rabatt for trygdede, alderspensjonister, arbeidsledige og studenter som har betalt medlemskontingent i 2023 (960 kr)

50% rabatt for ungdom opptil 18 år og ordinerte i rober (600 kr)

For innehavere av Gullkort 2023 er kurset gratis

Påmeldingsfrist: 21. oktober  Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Bjørnåsvn. 124, 1272 Oslo. Tempelet ligger på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Nærmeste T-bane er Mortensrud. Nærmeste bussholdeplass er Sommerro.

PÅMELDING

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon