Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

TUNING IN TO TEENS foreldrekurs - gruppe 2

TUNING IN TO TEENS™ 

Ønsker du å lære hvordan du som forelder kan:

 • bli bedre til å snakke med din tenåring?
 • bli bedre til å forstå din tenåring?
 • hjelpe din tenåring til å lære å håndtere følelser?
 • forebygge atferdsproblemer hos din tenåring?
 • lære din tenåring å håndtere konflikt?

Tuning in to Teens™ viser deg hvordan du kan hjelpe din tenåring å utvikle emosjonell intelligens. 

Tenåringer med høyere emosjonell intelligens:

 • er mer bevisste, selvsikre og sterke i situasjoner med press fra jevnaldrende 
 • lykkes bedre med å danne vennskap, og er bedre på å håndtere konflikt med venner 
 • har bedre mestringsstrategier når de er opprørte eller sinte 
 • har færre problemer med psykisk helse og færre rusproblemer 
 • har mer stabile og tilfredsstillende relasjoner som voksne 
 • har større akademisk suksess. Emosjonell intelligens har vist seg å være en bedre prediktor for akademisk suksess og karriere enn IQ!
 

Registreringsskjema