Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Søknadsskjema: Sinnemestring Brøset (oppstart høst 2022)

Søknadsfrist: 1. juli 2022


Les meir om Sinnemestring etter Brøsetmodellen. 

Målgruppe:


  • Tilsette i kommunale tenester innanfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntenesta og ungdom med aggresjonsproblem.
  • Tilsette i familievernkontor, DPS, eller andre delar av spesialisthelsetenesta samt tilsette i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).


Søkjarar bør ha 3 årig helse- eller sosialfagleg utdanning.

Sinnemestringstilbodet må forankrast i leiinga, slik at det er mogeleg å praktisere i eiga verksemd.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon