Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Skolehageseminaret 2022

-- ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET FOR FYSISK DELTAGELSE, FORTSATT ÅPENT FOR DIGITAL DELTAGELSE--


Vitenparken og Økologisk Norge ønsker igjen velkommen til faglig påfyll, inspirasjon og nettverking for skolehageinteresserte fredag 27.oktober 2023. 

Temaet for årets seminar er biologisk mangfold og i år setter vi søkelyset på mangfoldet både over og under jorda.
- Hva bidrar mangfoldet til?
- Hvordan kan vi støtte oppunder det?
- Hvordan undervise om og med mangfolde
t? 

Vi dykker ned i insekter, jordliv, ville vekster, sortsmangfold og økologiske sammenhenger, for alle artene er jo forbundet med hverandre. Temaet for dagen er stort og mangfoldig, som naturen selv, og vi håper dagen kan bli både frodig og inspirerende. 

Seminaret blir i Vitenparkens lokaler på Ås, og det er mulig å delta digitalt første del av dagen.
Det blir foredrag, samtaler og workshops, og lunsj med råvarer fra Vitenparkens egen hage.
Seminaret er for alle som jobber med, vil jobbe med og er interessert i skolehage.

Velkommen!


Detaljert program følger lenger ned, her er struktur for dagen:

Del 1 - Foredrag kl. 9.00 - 11.00 

 • Digital deltagelse via link eller delta fysisk på Vitenparken, Ås.  
 • Ved digital deltagelse blir link tilsendt i forkant av seminaret. 
 • Ved fysisk deltagelse er det registrering på Vitenparken fra kl. 8.30

Del 2 - Erfaringsdeling og workshop  om skolehageetablering og drift i grupper både digitalt og fysisk kl. 11:00 - 12:00

            Lunsj kl. 12.00 - 12.45 - Bærekraftig varm lunsj laget på råvarer fra skolehagen på Campus på NMBU.

Del 3 - Praktisk økt kl. 12.45-15.00 

 • Kun for fysiske deltagere på Vitenparken, Ås.  
 • Deltagerne velger to ulike praktiske grupper, påmelding ved registrering Vitenparken.


PROGRAM FOR DAGEN:  

Del 1 - Kl. 09.00 - 11:00: Foredrag  

 • Velkommen ved arrangørene 
  - Kirsten Martinsen fra Vitenparken og Annikken Jøssund fra Økologisk Norge 

 • Om livet i jorden med Pierre-Adrien Rivier, avdelingsingeniør, NIBIO. 
  Hva er jord? Og hvor mye liv finnes det egentlig i jorden?
  I dette foredraget foldes temaene jord og biologisk mangfold ut. Jorda er et grunnleggende utgangspunkt for dyrking og naturforståelse. Pierre-Adrien Rivier er forsker på NIBIO og jobber blant annet med jordkvalitet og kretsløp, resirkulering av organiske avfallsressurser, kompost og mikrobiologi i jorden. I dette foredraget forteller han om det enorme biologiske mangfoldet i jorden og gir tips til hvordan man kan styrke jordhelsa i egen skolehage.


 • Nyttevekster og artsmangfold med Andrea Aa. Shaw fra Norges sopp- og nyttevekstforbund. 
  I nyttevekstenes verden finner vi grunnlaget for alle dagens kulturvekster. I tillegg finnes det et stort mangfold av ville vekster som aldri ble kultivert, men som har vært, og fortsatt er, en viktig matressurs. Andrea Shaw fra Norges sopp- og nyttevekstforbund ønsker å inspirere til å utvide sesongen for innhøstning, og samtidig trekke linjene fra et vilt mangfold, til lokal foredling og global monokultur.
   
 • Biologisk mangfold – fra gård til gaffel med Ida Solum og Mathilde Ekeland fra Økologisk Norge. 
  Prosjektet «Biologisk mangfold fra gård til gaffel» skal inspirere barn og unge til å ta i bruk gamle kornsorter, fargerike grønnsaker og kjøtt fra gamle husdyrraser og verne dem for fremtiden. Hvordan? Ved å spise dem så klart! Prosjektet vil gi barn og unge kjennskap til det spiselige biomangfoldet i Norge gjennom gårdsbesøk og inspirerende materiell med en klar oppfordring: Spis det – ikke mist det! Ida B.D Solum og Mathilde P. Ekeland, fra Økologisk Norge, forteller om prosjektet og inspirerer til å jobbe med et mangfold av norske råvarer.

 • Om biologisk mangfold og økologiske sammenhenger med Hanne Sickel, forsker NIBIO.  
  Hva rommer begrepet «biologisk mangfold»? Hvorfor er biologisk mangfold viktig i seg selv og for oss mennesker? 
  Hanne Sickel er vegetasjonsøkolog og jobber som forsker i NIBIO. Hun har særlig kompetanse på biologisk mangfold knyttet til jordbrukets kulturlandskap. I dette foredraget blir det fokus på biologisk mangfold generelt og hvordan ulike organismer kan være avhengige av hverandre og inngå i ulike samspill og sammenhenger i naturen. Det blir bilder og eksempler fra bl.a. naturbeitemarker og blomsterenger. Hun vil også komme med tips om hvordan man kan fremme biologisk mangfold i skolehager eller andre lokale prosjekter. 

Del 2 - Kl. 11:00 - 12:00:  Erfaringsdeling og workshops om skolehageetablering og drift i grupper både digitalt og fysisk  

   Ledes av Vitenparken og Økologisk Norge

Kl. 12.00 - 12:45: Bærekraftig varm lunsj laget på råvarer fra skolehagen på Campus på NMBU.  
 

Del 3 - Kl. 12:45 - 15.00: To valgfrie praktiske økter (på Vitenparken) 

 • Hagedesign og praktisk skolehageplanlegging med Marianne Leisner fra Gaia Landskap. 
  Vi arbeider med hvilke elementer som skal med i en skolehage for å skape stort og rikt biologisk mangfold. Vi skal også se på hvordan elementene kan plasseres for å tilfredsstille behov og utnytte produkter. Permakultur og plantegning er i fokus. Marianne Leisner er utdannet innen hagebruk fra Norges landbrukshøgskole. I mange år var hun daglig driftsansvarlig på Gartneriet på Bygdø kongsgård i Oslo, og i dag driver hun Gaia Landskap.

 • Skolehagen som attraktiv møteplass for hele nabolaget med Helene Gallis fra Fragment.
  Vi ønsker oss en skolehage som myldrer av folk, aktivitet, kunnskap, gode måltider og mange vennskap, men ofte står området tomt og forlatt når det ikke er konkrete skolehageopplegg som gjennomføres. Hvordan kan vi snu tankegangen og først og fremst skape en sosial, grønn, møteplass, som også fungerer som en skolehage? Vi går igjennom litt teori om stedsutvikling og møteplasser, ser på gode caser som har skapt attraktive "spiselige" møteplasser i nabolag, tettsted og byer, og vi blir kjent med konkrete medvirkningsverktøy som dere kan ta i bruk. I siste del av workshopen tester vi ut ett konkret verktøy for stedsanalyse, og det settes av litt tid til spørsmål og svar. Helene Gallis er prosjektutvikler og faglig leder for sosial bærekraft hos Fragment AS.

 • Om flerårige, spiselige vekster i skolehage med Hanna Bjørgaas, biolog, botaniker og forfatter.   
  Skolehage er topp, men hva gjør vi med vanning i sommerferien? Vi er utålmodige - finnes det planter som vi kan høste i april? Hvordan får vi et mangfold i skolehagen, som vi kan knytte mange ulike læreplanmål til, uten å jobbe livet av oss? I denne workshopen deler vi erfaringer, og går gjennom hvorfor flerårige planter kan være lure å bruke i skolehagen. Vi viser fram noen flerårige planter som kan være aktuelle i skolehage, og ser på eksempler på læreplanmål og undervisningsopplegg som kan knyttes til disse. Deltakerne får med seg frø og småplanter til egne skolehager. Hanna Bjørgaas er biolog og botaniker, og forfatter av boka «Byens hemmelige liv». Hun jobber på lærerutdanninga ved Nord Universitet og skriver en PhD om skolehage som arena for utdanning for bærekraftig utvikling. Bjørgaas er ivrig hobbydyrker og har en rotete, men produktiv, flerårig hage. 

 • Plukk! Studér! Spis! Alt man kan høste utenfor grønnsaksbedet! med Andrea Shaw fra Norges sopp og nyttevekstforbund.
  Før det første frøet har havnet i jorda er det klart for den første innhøstningen. I mai/juni bugner det i grøftekanter og mellom de pene radene dere har sådd. Lær om alt det spennende som vokser i randsonen av skolehagen, og maten dere kaster på komposten fordi det er «ugress». Vi går på jakt etter nye og spennende smaker. Andrea er barnehagelærer og har tidligere undervist i dyrkning i for småskoletrinnet. Nå jobber hun i Norges sopp- og nytteveksforbund og holder sankekurs for elever og lærere. Bli med på en inspirerende workshop med mange smaksprøver! 
   
 • Biologisk mangfold og liv i jorden med Pierre- Adrien Rivier, NIBIO.
  På denne workshopen stikker vi finger’n i jorda. Vi skal se og føle på ulike jordtyper. Jord er ikke bare jord og vi ser nærmere på forskjeller og likheter. I tillegg har vi fokus på makrolivet i jorden. Du vil lære mye mer om meitemarken og ande smådyr og se nærmere på mykorrhiza og rhizobium. Hvordan identifisere artene under jorden og hva gjør de i jorden? Vi kommer helt tett på jorden med binokular og en undersøkende tilgang. Pierre-Adrien Rivier er forsker på NIBIO og jobber blant annet med jordkvalitet, mikrobiologi, kompostjord og kretsløp.  

 • Se småkryp med hånden! med Monica Marcella fra La Humla Suse 
  Tegn og modellere småkryp med elevene. Symbiosen av øvelser gir innblikk i hvorfor de bittesmå livene er så viktige, så forskjellige og så fascinerende. Motivene er småkryp med ulike funksjoner i økosystemet og workshopen krydres med fun-facts som gjør formidlingen levende og sanselig. Du vil sitte igjen med din mest nerdete tegning noensinne, din minste skulptur og et digert hjerte for insekter, edderkoppdyr og mangefotinger! Monica jobber med La Humla Susa, hun er billedkunstner og arbeider som formidler, mens hun studerer videregående entomologi på NMBU.

 • Kompostens skikk og bruk med Håkon Mella fra Vitenparken, Campus Ås. 
  Hjertet i skolehagen – kompostbingen! Vi blir kjent med ulike komposttyper, hvordan lage og bruke dem? Vi ser på hvordan vi kan komponere forskjellige typer kompostjord tilpasset de ulike vekstene i skolehagen. På denne workshopen får du hendene i kompostjorda og lærer mer om hvordan vi kan ta vare på – og forbedre – den jorden vi har. Håkon Mella, gartnerformidler og kompostentusiast ved Vitenparken.

 • Artsmangfold og undervisning ute om økologiske sammenhenger med Vidar Selås, pensjonert professor i økologi og naturforvaltning, NMBU.
  Alle naturfaglærere bør forsøke å gjennomføre deler av undervisningen utendørs. Vi tar for oss muligheter,  begrensninger og utfordringer knyttet til utendørs undervisning om natur og arter. Betydningen av planlegging og eventuelt tilrettelegging for at elevene skal få størst mulig utbytte, samt diverse grep for å engasjere elevene, vil stå sentralt. Vidar Selås er utdannet naturforvalter og senere dr. agric. fra NMBU, der han jobbet fra 1994 til 2017. Undervisningen hans omfattet zoolog, økologi og naturforvaltning. I 2018 flyttet Vidar til Vegårshei, der han inviterer skoleklasser inn på eiendommen sin, for å lære fra seg om utendørs undervisning om nettopp natur og arter. 

 • Tenk som naturen med permakultur i skolehagen med Jennifer McConachie, Earth Mentor Me. 
  Permakultur handler om å tenke og designe som naturens egne økosystemer. Med naturen som læremester, kan vi skape en hage som er regenerativ, har lavt vedlikehold, som produserer et mangfold med mat og samtidig øker biodiversitet. Gjennom erfaringsbaserte øvelser opplever du hvordan lære naturens språk og ta i bruk blant annet samplanting, flerårige vekster på en gøy og engasjerende måte! Du blir kjent med noe permakulturprinsipper du kan ta med deg videre i skolehagen og livet. Jen McConachie er permakulturlærer med lang erfaring og stor begeistring. Hun har jobbet med planteproduksjon og hagedesign-veiledning hos Efferus Veksthus. Hun driver i dag Earth Mentor Me. Jen har stor lidenskap for skolehager, og var en av ildsjelene bak etableringen av skolehagen i Horten kommune.

 • Anlegg et vannspeil: gi skolehagen din en boost i biomangfold med Jeroen van der Kooij, biolog, underviser, selvstendig næringsdrivende dam-ekspert. 
  Vannmiljøer inneholder et mangfold av livsformer og arter, dessuten stimulerer de elevenes utforskertrang. Selv med begrenset areal kan man få til mye. Vi utforsker terrenget og anlegger en liten hagedam. Fordeler, og ulemper med bruk av leire, folie og formkasser blir vist. Hvilke planter egner seg? Hvor dyp skal dammen være? Hvordan legge til rette for bruk uten å skade dyr- og plantelivet? Jeroen van der Kooij er utdannet biolog . Han har jobbet i en årrekke som biologi- og naturfagslærer på videregående skole og som ekstern aktør i bl.a. den naturlige skolesekken. Han har laget dammer i private hager, på skoler og i LNF-områder og veiledet mange prosjekter der amfibier har stått sentralt.


Forandringer i programmet kan forekomme, og mer informasjon om innledninger/ workshops legges ut løpende.


Målgruppe for seminaret: 

Seminaret er åpent for alle, men har hovedfokus på: 

 • Pedagoger i grunnskolen
 • Skolehagelærere og formidlere 
 • Skoleledelse
 • Forvaltning

VELKOMMEN TIL SKOLEHAGESEMINARET 2023!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon