Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Sommerskole ASKIM 06. - 09. AUGUST

Påmeldingsskjema ligger nederst på siden eller ute til høyre.
Lær parkour, ny-sirkus og balanse 06.-09. august
Askimhallen, Kirkegata 9, 1870 Askim
Vi er opptatt av at deres barn skal ha en fin, lærerik
og inkluderende uke der de blir tatt godt hånd om.


Våre kurs for barn er utviklet av Kompani Bliss
og har eksistert på ulike steder i landet i hele 22 år.  
Årets kurs for barn er tilpasset alderen 6-12 år,
der de deles inn i interne aldersgrupper og maksimalt 15 stk per gruppe.
Det gis opplæring i parkour, ny-sirkus og balanse.
Første del av dagen er læringsbasert og siste del av undervisningsdagene er leksbasert, da i særs for de minste.
Alle elever får prøvd seg på samtlige sjangre og det er ikke nødvendig med noen forkunnskap for å delta i kursene.
Elever med forkunnskap fra lignende aktiviteter vil bli gitt oppgaver tilpasset deres ferdighetsnivå.
Skolen holdes daglig, tirsdag - fredag fra kl 09:00 - 15:00, inkl pauser.
Ta med godt bevegelig tøy, solid lunsj, snack og drikke, da kroppen trenger mye påfyll gjennom en aktiv dag.
Gi beskjed om sykdom eller annet som kan være viktig for å ivareta ditt barn på en best mulig måte.
Sommerskolen koster 495 kr per elev.
STØTTET AV INDRE ØSTFOLD KOMMUNE.
Hos oss kan du benytte følgende online betalingsmetoder eller betale med faktura


For større grupper, ta kontakt og be om faktura.  

 

Registreringsskjema

Antall deltagere
 *
Fornavn Barn Nr 1
 *
Etternavn Barn Nr 1
 *
Alder
 *
Fornavn Barn Nr 2
Etternavn Barn Nr 2
Alder
Fornavn Barn Nr 3
Etternavn Barn Nr 3
Alder
Navn på foresatt / påmelder
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Postadresse
 *
Beskjed til oss
(noe du lurer på, ting vi må være oppmerksomme på)
ANSVARSERKLÆRING OG BESTEMMELSER FOR AKTIVITETER MED KOMPANI BLISS AS/BLISS BARN. Vi oppbevarer din informasjon trygt i tråd med gjeldende GDPR. Parkour, Ny-sirkus, akrobatikk, tricking, balanse, turn, klatring og andre aktiviteter det undervises i ved KOMPANI BLISS AS/BLISS BARNs kurs er for risikoaktiviteter å regne, der man utøver på eget ansvar, men under veiledning av profesjonelle instruktører. Alle kursholdere ved KOMPANI BLISS AS/BLISS BARN skal på best mulig måte benytte sin kompetanse i veiledning av kursdeltakerne. § Du/foresatte (hvis yngre enn 18 år) påtar deg ansvaret for egen aktivitet og opphold i kursanlegget og bes følges de instruksjoner som til en hver tid gis av kursholder(e). § Verken eier av lokaler eller personale ved kursene kan holdes ansvarlige for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med vanlig aktivitet. Dette gjelder også de under 18 år. § Du vil følge instruksjoner for sikker gjennomføring under opphold på kurset. § Kompani Bliss AS/Bliss Barn vil gjøre sitt beste for å ivareta deltakernes sikkerhet på aktuelle kurs. § Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr. § Uaktsomhet eller brudd på instruksjonene kan medføre bortvising. § Dekkende ulykkesforsikring eller fritidsforsikring må besørges av utøver selv eller fellesforsikring gjennom lag/forening. Kompani Bliss AS/Bliss Barn kan ikke holdes forsikringsansvarlig ved eventuelle skader som deltaker pådrar seg ved deres kurs. § Sikkerhetsmessige feil ved kursanlegget skal straks meldes til personalet. § Ved endrede ferieplaner, skader og sykdom refunderes ikke påmeldingsavgiften til deltaker. § Det kan komme presse på besøk. Gi beskjed om ditt barn ikke skal fotograferes/filmes.
 *
Betalingsmetode
 *