Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

SonoMSK Oslo 2024

SonoMSK 2024 med bekreftet dato 13.09.2024 + 14.09.2024. 


Kongressen vil holdes på Scandic Helsfyr i Oslo.


Congress venue: Scandic Helsfyr- Oslo NorwayInteressegruppen for ultralyd UIPP inviterer i september 2024 til ny SonoMSK Oslo ultralyd kongress. Vi gjentar suksessen fra 2018 og 2022 - og håper mange fra fagmiljøet ønsker å delta også i 2024.


The interest group for Ultrasound in Private Pratice are happy to invite to a Scandinavian congress in MSK Ultrasound in Oslo 13. September and 14. September 2024. 


All the lectures will be given in english


Vi har allerede signert flere internasjonale storheter innen Msk ultralyd som kommer til Oslo. Navn offentliggjøres løpende. 


We have already signed several great international lecturers in Msk ultrasound who will come to Oslo. Names are publiched on an ongoing bases. 

 


Lik eventen på Facebook for å holde deg oppdatert 🙏😀


Like this event on Facebook and keep updated 🙏😀
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) er med som medarrangør på SonoMSK. 


Godkjenninger/Approvals: 


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) 


Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel eller som relevante kurstimer for å søke om spesialisering som Spesialist i Muskel og Skjelettt Ultralydd -MPFF.


Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel som Spesialist i Muskel og Skjelettt Fysioterapi -MPFF.Norges Naprapat Forbund:


Deltakelse ved Ultralydkongressen 2018 gir 6 poeng i Nnf`s poengsystem.


Norsk Osteopatforbund


Norsk Osteopatforbund godkjenner ultralyd kongressen med 12 timer i NOF´s registreringssytem for faglig oppdatering.

 

Registreringsskjema