Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Sosiale historier, fyrstikk-mennesker og +/-skjemaer

Kurs nr. 2/2024


Beskrivelse

Sosiale historier er en metode for læring av sosiale ferdigheter. Den er utviklet for barn med autisme og autismelignende tilstander av Carol Gray, ved Jenison School i Michigan USA. Metoden går ut på å konstruere korte historier som beskriver en sosial situasjon og de ønskede sosiale responser på den. Historiene kan anvendes i en rekke sammenhenger, og kan brukes til å lære et helt spekter av sosiale ferdigheter. 

Fyrstikkmennesker er ment for at personen skal lære hva de skal si i ulike sosiale sammenhenger, og hvordan andre kan oppfatte det som blir sagt av dem selv. 

+/- skjema skal være til hjelp for å sette ord på hva som kan oppfattes som vanskelig i ulike skole- og hverdagssituasjoner. Bruk av dette skjemaet vil være til stor hjelp til å finne frem til et mer presist svar på hva som er det egentlige problemet, eller hva personen opplever som vanskelig. Dette er igjen av grunnleggende betydning for å finne de mest adekvate tiltak samt presisjon og nyanseringer i tiltakene. 


Ansvarlige

Nils Christian Øvrum

Siv Elisabeth Thingstad


Målgruppe

Alle interesserte med grunnleggende kunnskap om autismespekteret.


  • Alle kursene holdes i Gjerpensgate 14, Skien (Kursrom Vealøs 3.etg)
  • Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.
  • Kr. 250,- pr samling/kurs (inkluderer en enkel lunsj + kopier). Du kan velge giro eller direkte betaling når du melder deg på kurset.
  • Gi beskjed ved påmelding dersom det er behov for annen mat grunnet matallergi.
  • For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.
  • Dersom dere er påmeldt og ikke kan komme, gi beskjed senest dagen før ellers blir de som ikke møter opp belastet med kr. 350,- (også foreldre)
  • Registrering fra 30 minutter før kursstart. (08:30-09:00)
  • Det er parkeringsavgift, Easy-park ved Gjerpensgate 14. Vi anbefaler å parkere ved Arbeidstilsynets parkering, øvre del av parkeringsområdet.
  • Foreldre kan ha rett til opplæringspenger (behøver ikke ta ut ferie) Dette må søkes via NAV.
  •  Det vil ikke være tolk på disse kursene, det er derfor viktig at man forstår godt Norsk.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon