Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Søvn og smerter -er det relevant for fysioterapeuter?

Søvn og smerter – er det relevant for fysioterapeuter?

Søvnproblemer er et stort problem for mange smertepasienter. Flere studier de siste årene tyder på at søvnproblemer ikke bare er en konsekvens av smertene, men at søvnproblemer også bidrar til økt forekomst av kroniske smerter og et dårligere forløp. I dette foredraget vil det fokuseres på hva forskningen viser om samspillet mellom søvn og smerter, hvilken rolle søvnen kan ha i behandlingen av smertepasienter, samt hvilke komponenter i søvnbehandlingen som kan være nyttige for denne pasientgruppen.

Plan:

Generelt om søvn

- Viktigheten av god søvn

- Noen søvnmyter

Søvn og Smerte - enveis eller toveis

- Hva sier forskningen? Mulige mekanismer

Søvndiagnostisering og behandling

- Diagnostiske kriterier 

- Kartleggingsverktøy

- Behandling

Oppsummering og spørsmål

Eivind Schjelderup Skarpsno er søvnforsker ved det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Forskningen hans fokuserer særlig på søvnen rolle i utviklingen og behandlingen av kroniske muskelsmerter, og hvordan vi kan bruke digitale hjelpemidler for å oppnå bedring i søvnen.  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *