Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Tilrettelegging, strukturering og visualisering

Kurs nr. 4/2024


Beskrivelse

Innføring i metoder og teknikker med hensikt å bidra til økt forutsigbarhet og oversikt for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser. (f.eks. autisme, asperger syndrom) Det vil bli gitt råd om tilrettelegging i skole, barnehage, avlastningsbolig og i hjemmet. Det vil bli presentert aktuelle hjelpemidler og fortalt hvordan en går frem for å søke.


Ansvarlige

Kristin V. Lønnerød

Siv Elisabeth Thingstad


Målgruppe

Kurset forutsetter kurs 1-2/2008 eller god kjennskap til hvilke vansker og behov som er knyttet til diagnosen. Passer for personale fra ulike arenaer og foresatte.


  • Alle kursene holdes i Gjerpensgate 14, Skien (Kursrom Vealøs 3.etg)
  • Henvend deg i ekspedisjonen når du kommer.
  • Kr. 250,- pr samling/kurs (inkluderer en enkel lunsj + kopier). Du kan velge giro eller direkte betaling når du melder deg på kurset.
  • Gi beskjed ved påmelding dersom det er behov for annen mat grunnet matallergi.
  • For foresatte til barn med autismespekterdiagnose er kursene gratis.
  • Dersom dere er påmeldt og ikke kan komme, gi beskjed senest dagen før ellers blir de som ikke møter opp belastet med kr. 350,- (også foreldre)
  • Registrering fra 30 minutter før kursstart. (08:30-09:00)
  • Det er parkeringsavgift, Easy-park ved Gjerpensgate 14. Vi anbefaler å parkere ved Arbeidstilsynets parkering, øvre del av parkeringsområdet.
  • Foreldre kan ha rett til opplæringspenger (behøver ikke ta ut ferie) Dette må søkes via NAV.
  •  Det vil ikke være tolk på disse kursene, det er derfor viktig at man forstår godt Norsk.
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Betalingsmetode
 *