Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

TINE Fagseminar 2024, Oslo 30.10.24

Et smakfullt samspill

Velkommen til årets TINE® Fagseminar, der vi utforsker aktuelle utfordringer i matbransjen og ser hvordan de påvirker helse, yrkesvalg og matproduksjon.

Årets hovedtema er dysfagikost – mat for personer med spise- og svelgevansker. Dette er en type spesialkost som blir stadig vanligere på institusjonene. Vi ser hvordan kjøkkenet kan tilpasse måltidene, slik at pasientgruppens ernæringsbehov ivaretas på en trygg og smakfull måte.

Vi vil også lære hvordan landets største sykehuskjøkken kombinerer masseproduksjon og håndverk, slik at kvaliteten blir best mulig. Vi vil dessuten høre hvordan vi kan inspirere ungdommen til å velge kokkeyrket, og ikke minst skal vi få økt kunnskap om ultraprosessert mat, et omdiskutert tema i kostholdsdebatter.


TINE® Fagseminar 2024 passer primært for helsesektoren: Sykehus, alders- og sykehjem. Seminaret er tilrettelagt for alle med interesse for mat, enten du jobber som driftsleder, kjøkkensjef, kokk eller innen pleie og omsorg, for eksempel som sykepleier og måltidsvert.

Vi ser frem til en lærerik og engasjerende dag sammen!


Årets foredragsholdere og temaer


1) 590.000 nordmenn kjemper daglig med dysfagi Ønsker du å gjøre en forskjell?

Ved Sofie Bengtsson Baumgarten - ernæringsassistent og kursholder fra Profagi ApS 

Dysfagi, spise- og svelgeproblemer, er et viktig tema innen helsevesenet, og det er avgjørende å øke bevisstheten om denne tilstanden for å forbedre livskvaliteten til dem som er berørt. 

Er du en del av kjøkkenverdenen og har lyst til å gjøre en positiv forskjell i folks liv?

Dette foredraget er skreddersydd for deg! Dykk inn i dysfagiens verden og oppdag hvordan kjøkken- og omsorgspersonell kan spille en viktig rolle i å skape en bedre opplevelse for de som lider av dysfagi.

Vi ønsker hjertelig velkommen til Sofie Bengtsson Baumgarten. Sofie er utdannet EUX ernæringsassistent på Herlev hospital i Danmark, hvor hun fikk interesse for dysfagikost. Hun startet sin egen virksomhet i januar 2023, hvor hun holder foredrag og underviser kjøkken og kjøkkenpersonale i dysfagikost – og alt det tekniske i forbindelse med denne kosten.   

 Les mer om dysfagi https://profagi.dk/


2) Kombinerer masseproduksjon og håndverk

Ved Egil Brevik -  seksjonsleder ved Hovedkjøkkenet på Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hovedkjøkkenet på Ullevål universitetssykehus i Oslo avliver myten om at store volum og kvanta er ensbetydende med dårlig kvalitet.

Kjøkkenet kombinerer masseproduksjon og håndverk på en fortreffelig måte, alltid med pasientens beste for øye. De har satt seg et mål om å være best på sykehusmat.

Dietter, spesialkost, individuelt kosthold, dysfagi, mat fra bunnen av, matkvalitet, matglede – ja utfordringene er mange. Hvordan løses dette i et stort system, både på sykehusets hovedkjøkken og i kommunikasjonen videre ut på avdelingene?

Rekruttering til kokkefaget er et annet tema som gir mange hodebry. Hvordan jobbes det her for å sikre god og nok arbeidskraft?

Matverter er en spennende profesjon som kan bidra til å løse utfordringene i helsevesenet. Disse fagpersonene spiller en viktig rolle i å sikre at pasienter får riktig ernæring og gode måltidsopplevelser. Sykehuset har mange matverter. La oss høre om hvordan dette fungere i praksis og hvilke tanker som gjøres rundt den nyopprettede utdanningen for Matverter og postverter. Det er mange spørsmål vi ønsker svar på!

Vi ønsker seksjonsleder Egil Brevik ved Hovedkjøkkenet på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og vinner av Matomsorgsprisen 2023 * , velkommen på TINE® Fagseminar.


3)  Konsistenstilpasset mat i praksis

Ved, Ronald Bram Takke - kokk ved Majorstuhjemmet

Når våre beboere spiser et laksesmørbrød som lørdagskos, har vi laget et alternativ til pasienter med tygge- og svelgeutfordringer. 

Ronald Bram Takke ved Majorstuhjemmet, et sykehjem i Oslo kommune, vil ta oss gjennom hvordan han og kolleger jobber med å få dette til, et tverrfaglig samarbeid med brukermedvirkning, hvor også det såkalte «skjebrød-prosjektet» spiller en sentral rolle.

Målet med konsistenstilpasset mat er stabilisering av vekt eller økning i vekt. Rett og slett en bedre livskvalitet gjennom et mer variert måltidstilbud og smaker, forteller Takke. For å lage gode måltidsopplevelser må man vite noe om hvordan de som skal spise maten opplever den. Mat, rett og slett laget med kjærlighet <3

Smaksutfordringer hos pasienter, hvordan virker vår smaksans, kokkens rolle i menneskets utvikling, hvorfor trenger vi økt kompetanse og kan man gjøre noe med underernæring uten å satse på kjøkkenet? Dette er bare noe av det vi vil få høre mer om.

Vi har glede av å ønske Ronald Bram Takke fra Majorstuhjemmet, og vinner av Matomsorgsprisen 2017 *, velkommen som en spennende foredragsholder på  TINE® Fagseminar.


4) På tredjeplass på Googles søketopp - «Hva er ultraprosessert mat?» 

Ved Kristina Haugen Kesper - ernæringsrådgiver i TINE®

Dette er det så mange som har lurt på at spørsmålet havnet på tredjeplass på Googles søketopp i 2023.

Begrepet ultraprosessering får altså mye oppmerksomhet, men fagfolk strides om prosesseringsgrad egentlig er en fornuftig måte å kategorisere maten på. For folk flest er det dessuten uklart akkurat hvilke matvarer som regnes som ultraprosesserte og ikke. Vi utforsker fenomenet sammen med ernæringsrådgiver i TINE®, Kristina Haugen Kesper, på årets TINE® Fagseminar.

Kristina jobber for at TINE® kan bli en enda bedre støttespiller innen ernæring, da spesielt ut mot sykehus, alders- og sykehjem, hvor vi i samarbeid skal jobbe for best mulig ernæring til pasientene. Kristina har troen på filosofien «maten er ikke sunn før den er spist», og at det derfor er viktig å finne et kosthold som fungerer for den enkelte.


5) Nye kostråd og annet hodebry fra myndighetene

Ved Arnt Steffensen - leder i Kostog ernæringsforbundet i Delta

Livet på kjøkkenet styres i stor grad av ytre omstendigheter som man sjelden har anledning til å velge bort.

Lover og forskrifter, innkjøpsavtaler og retningslinjer. Politiske forventinger som ikke nødvendigvis henger sammen med politiske prioriteringer.

Leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Arnt Steffensen, er faglært kokk og har skrevet åtte bøker om mat og drikke, samt en lang rekke debattinnlegg om offentlig matomsorg. Han står bak et hundretall artikler i Store norske leksikon, inkludert alt som handler om mat, måltider og kosthold i Lille norske leksikon, et nytt digitalt leksikon som retter seg mot skoleelever. Han er i enkelte kretser beryktet for sine uærbødige skråblikk på fag og politikk.

Arnt Steffensen kåserer på årets TINE® Fagseminar rundt oppdaterte kostråd, svulstige stortingsmeldinger og andre viderverdigheter fra myndighetenes side. Han reflekterer også rundt politikernes ektefølte engasjement, som påfallende ofte er omvendt proporsjonalt med den faglige innsikten.


Vi vil gjennom seminardagen bli fristet av matfaglig inspirasjon fra TINE sitt matfaglige team med gjester. Det er bare å glede seg!


* Matomsorgsprisen deles ut av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, i samarbeid med TINE® . Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30.000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE® SA. 


_________________________________________________________ 


Seminaravgift: Kr 550,- per deltager.

Seminaravgiften vil bli fakturert via bedriftens kundenummer i TINE®.

Dersom du ikke har kundenummer i TINE®, kan vi ordne dette dersom du tar kontakt på [email protected].


Påmeldingen er bindende.

Ved avmelding etter påmeldingsfristen vil kursavgiften faktureres i sin helhet.


Seminaravgiften inkluderer i tillegg til mye ny inspirasjon og kunnskap; lett frokost, lunsj og dokumentasjon fra seminarets foredragsholdere.


VELKOMMEN TIL EN INSPIRERENDE DAG PÅ TINE® FAGSEMINAR 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Kundenummer i TINE (seminaravgiften vil bli fakturert via dette kundenr.)
 *
Stilling
 *
Innkjøpssamarbeid
Personlig allergier
 *