Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

«Traumer og Spiritualitet» med Marianne Bentzen


SE - foreningen har gleden av å kunne invitere til en unik fagkveld på ZOOM med Marianne Bentzen 30. mars kl 18 - 21. 

SPIRITUALITET OG TRAUMER 


Selv om traumatiske hendelser kan forårsake mye smerte 

kan det også være en skjult gave, en dør inn til dypere / høyere nivåer av bevissthet. 


Mennesker som har overlevd alvorlige traumer rapporterer at de i sine mørkeste timer fant den dypeste ressursen; den urokkelige følelsen av stor mening, eller en følelse av kontakt med noe større, en ånd, eller Gud. Denne følelsen forblir ofte hos dem, som en følelse av tro, av takknemlighet, eller som en konstant påminnelse om at livet er dyrebart. På grunn av dette kan traumer noen ganger oppleves som en inngangsport til det spirituelle, eller til oppdagelsen av en uforgjengelig del av vårt vesen. 

I det dypeste nivået av hjernen og det autonome nervesystemet, aktiverer traumatiske opplevelser ofte de høyeste aktiveringene og den dypeste immobiliteten på samme tid. 


På denne aften vil Marianne Bentzen snakke om teorien og forskningen som bygger bro mellom traumer og åndelige åpninger, og noen av metodene som kan tillate dype følelser av tilknytning å dukke opp fra de mørkeste opplevelsene. Hun vil også guide oss gjennom en nevroaffektiv meditasjon. 


Om Marianne Bentzen: hun har siden 1982 ledet profesjonelle etter- og videreutdannelser i Europe og Nord - Amerika i somatisk og nevroaffektiv psykoterapi, har forfattet  " Den neuroaffektive billedboken", skrevet og vært medforfatter av en rekke artikler, bøker sammen med sin nære kollega, psykolog Susan Hart. I tillegg har hun samarbeidet tett med Peter Levine siden tidlig på 80 - tallet, de har holdt og holder en rekke workshops sammen både i Danmark, Nederland og USA. Marianne Bentzen underviste også på et par av hans SE - utdannelser i USA  på 90-tallet. 


Vi gleder oss veldig til å dele denne spennende og unike kvelden med dere! 

 

Registreringsskjema