Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Ultralyd Advanced modul 6 - Skulder

Overordnet program:


Mandag 13.03.2023

08.00 - 11.30:     Undervisning

11.30 - 16.30:     Skilunsj

16.30 - 20.00:     Undervisning


Tirsdag 14.03.2023

08.00 - 11.30:     Undervisning

11.30 - 16.30:     Skilunsj

16.30 - 20.00:     Undervisning 
Velkommen til modul 6 i advanced rekken innen MSK ultralyd.


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. 


Grunnet støtten PFF har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy) så kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.


Priser:


Fysioterapeut PFF medlem kr 6 200,00

FUA medlemmerkr 7 970,00

Annet helsepersonell kr 9 275,00

Fysioterapeuter uten PFF medlemskap kr 7 970,00


Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.


Kurset tar for seg området skulder 

Hvert kurs i advanced rekken kan du ta i vilkårlig rekkefølge men forutsettes at man innehar et basic nivå av kompetanse, f eks gjennomført UL basic modul 1-3. Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. 


Kurskalender for alle uktralydkurs i regi av PFF, FUA og IUPP:

https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/ Se http://www.Ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/  for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc. Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon