Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Veikle Balders Allsidighetscup 2024

Bilde: Åmotslynet og Ida Kjøren-Lefstad   Fotograf: Ragnhild Kjøren-Lefstad


Velkommen til Veikle Balders Allsidighetscup 2024

Veikle Balder har gleden av å invitere alle kaldblodstravere til en allsidighetscup. Din kaldblodstraver kan i løpet av året sanke poeng ved å delta på ulike konkurranser i de fleste grener av kjøre- og ridesporten. Veikle Balder håper dette kan bidra til flerbruk og etterbruk av kaldblodstravere, og at mange ønsker å bruke sine kaldblodstravere i organiserte aktiviteter. Veikle Balder mener flerbruk og allsidig bruk av vår kaldblodstraver fyller alle formålsparagrafene til foreningen.

Intensjonen for cupen er å få flest mulige kaldblodstravere ut på stevne, få promotert kaldblodstraveren som en allsidig hest og vist rasens bruksverdi.

 

Generelt:

Man samler poeng i cupen ved å starte på organiserte stevner i Norges Rytterforbunds (NRYF) grener: dressurridning, sprangridning, kjøring, mounted games, voltige, distanse og feltritt. Man kan også samle poeng i westernridning, working equitationkonkurranser og arbeidshestgrener (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest)

Westernkonkurranser må være godkjent etter WRANs reglement, Working Equitationkonkurranser etter reglement fra Working Equitation Norge, arbeidshest- og brukshestgrenene etter Foreningen arbeidshestens reglement. Det gis ekstra poeng til kaldblodstravere som er aktive i travet inneværende år (startet i totalisatorløp med registrert tid).


Den kaldblodstraveren som har samlet flest poeng på ved utgangen av året vinner Veikle Balders pris for Årets allsidige kaldblodstraver. I tillegg til dekken, heder og ære utbetales det pengepremier. Alle deltagere får Veikle Balders rosett.

 

Premier: 

1.plass 5.000 kr

2.plass 3.000 kr

3.plass 2.000 kr    

En gavepremie trekkes blant de øvrige deltakere.

For at pengepremier skal utbetales kreves det minimum 10 påmeldte deltagere til cupen.


Påmelding: 

Påmeldingsavgift kr 300,- per hest.   

Ved påmelding før 1. juni vil aktiviteter fra og med 01.01.2024 være tellende. Ved påmelding senere vil bare aktivitet og resultater fra betalingstidspunkt telle

Deltageren er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på oppnådde resultater. Resultatene kan sendes inn 2 ganger årlig: senest 1. august for første halvår og senest 1. januar for andre halvår. Som dokumentasjon av resultater som ikke tilgjengelig i NRYFstevne, kreves bilde av resultatliste, eventuelt resultatliste attestert av arrangør.

Hestens eier eller ansvarlige rytter/kusk være medlem i Veikle Balder. Hesten må ha pass, være renraset kaldblodstraver og registrert i Det Norske Travselskap (DNT) eller Svensk Travsport (ST)                                                                                                                

For å bli medlem i Veikle Balder: https://www.veiklebalder.no/innmelding

 

Innsending av resultater sendes til e-post: ahest@veikle balder.no. 

Merk «Allsidighetscup 2024» i emnefeltet.


Poeng:

Man kan sanke poeng på alle stevnetyper fra og med utvidet klubbstevne  og for hver aktivitet man deltar på. Man får poeng ved godkjent resultat, og premiebonus ved oppnådd 1.-3. plass Det gis tilleggspoeng for aktive travere, og allsidighetsbonus for de som har deltatt på aktiviteter i forskjellige grener. Dette skal sikre at aktive og ikke aktive travhester kan konkurrere på like vilkår.

Det er hesten som samler poeng! Det betyr at hesten kan starte med flere ryttere/kusker.


 

Grunnpoeng:

Dressurridning: LD: 30p, LC: 40p, LB: 50p, LA: 60p, MC: 70p, MB og over: 80p

Sprangridning: under 60cm: 30p, 60cm: 40p, 70cm: 50p, 80cm: 60p, 90cm: 70p, 100cm og over 80p

Kjøring: Dressur: Utdanning: 40p, Lett:55p, Middels og over: 70p,

                    Presisjonskjøring: Utdanning: 40p, Lett: 55p, Middels og over: 70p

                    Maraton: Utdanning: 80p, Lett: 110p, Middels og over: 140p   (premiebonus for delkonkurranse og for sammenlagt)

                    Kombinert maraton poengsettes som presisjon. Kombinert dressur poengsettes som dressur.


Feltritt: Dressur, Sprangridning og Terrengprøve

                   Knøttecup/LD: 150p,                                                                                                                                                 

                   H70/LD: 190p                                                                                                                                                                                      

                   H80/LC og over: 220p

Distanse: Under 30 km: 80p, 30-49 km: 100p, 50-59 km:110 p, 60-79 km:130 p, 80km og over: 150p

Working Equitation: Debutant/LE/LD: 150p

                                              LC/LB/LA: 200p

                                              Middels/Vanskelig: 220p

Mounted Games: 60p

Voltige: 60 p

Westerngrener: 60p

Arbeidshestgrener: (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest): 60p


Tilleggspoeng: 

Aktive travere med registrert tid i et totalisatorløp inneværende år:150p for travløp og/eller 150p for monte. Start i trav- og monteløp uten totalisator (lokalkjøring) med godkjent tid: 30p per løp.

Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.

 

Deltagere i Veikle Balder Mesterskapet;

Deltagelse i kombinert mesterskapet: 300p

Deltagelse i grenmesterskapet: 200p

Deltagelse i andre åpne klasser: 100p

Det gis kun tilleggspoeng for deltagelse i Mesterskapet en gang, den høyeste poengsummen blir da registrert. Grunnpoeng og evt. premiebonus kommer i tillegg.


Deltagere ved Veikle Balders Treningshelger: 50p

Tilleggspoeng registreres først når det foreligger resultater fra grener med grunnpoeng.


Premiebonus: Plassering som nr 1, 2 eller 3 i konkurranse bonus etter følgende skala:

  • plass 30 poeng
  • plass 20 poeng
  • plass 10 poeng


Øvrige plasserte gir en bonus på 5 poeng.

 

Allsidighetsbonus: Deltagelse i flere grener gir allsidighetsbonus. Man kan kun oppnå eèn allsidighetsbonus per år.

2 grener: 150p                                                                                                                      

3 grener: 200p                                                                                                                   

4 grener: 300p                                                                                                                   

5 grener: 400p                                                                                                                    

6 grener: 500p                                                                                                                   

7 grener: 600p                                                                                                                   

8 grener: 700p                                                                                                                    

9 grener: 800p

10 grener: 900p


NB! Det kan kun samles poeng for start i 3 klasser per dag.


Fremtidige endringer:

Statuttene kan endres hvert år. Nyreviderte statutter kunngjøres av Veikle Balder og på veiklebalder.no


Kontaktperson Renate            E-post: [email protected]

Vi gleder oss til å se mange kaldblodstravere ute på stevner i 2024!


Lykke til! 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Navn på hest
 *
Registreringsnummer på hest
 *
 *