Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Virtuelt kurs i "introduksjon til yrkeshygiene for BHT-personell"

Virtuelt kurs i «introduksjon til yrkeshygiene for BHT personell» er utarbeidet og gjennomføres av yrkeshygieniker Kristin Svendsen som er professor emerita i yrkeshygiene ved NTNU. 

Kurset er en innføring i hva yrkeshygiene er, hva de forskjellige trinnene i en yrkeshygienisk undersøkelse består av og hvordan en yrkeshygieniker arbeider. Kurset vil også  ta for seg noen hjelpemidler i det yrkeshygieniske arbeidet og se på noe av regelverket spesielt rundt  bruk av kjemikalier.

Kun for medlemmer av Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening. Pris 990.- pr deltaker.

Deltakerne mottar kursbevis etter gjennomføring.

Registreringsskjema