Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Skolehagene og den offentlige forvaltningen - hva er veien videre?

Velkommen til webinar

1. desember kl. 09:00 - 12:00


Økologisk Norge, Vitenparken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til gratis webinar om skolehagene i Norge  og om den offentlige forvaltningen av disse. 

Skolehagen er en undervisningsarena hvor barn kan få førstehåndskunnskap om dyrking og bærekraftig matproduksjon, og slik erfare i praksis hvordan mat, helse, natur og miljø er tett sammenvevd. Interessen for dyrking i skolen er stor, og stadig flere skoler ønsker å sette i gang med skolehage. Det er det mange grunner til. 

Blant annet aktualiserer de nye lærerplanene i fagfornyelsen skolehagen med fokus på praktisk, tverrfaglig læring og utdanning for bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. I tillegg lanserte regjeringen en nasjonal strategi om urbant landbruk i februar 2021, hvor kunnskap om bærekraftig matproduksjon og skolehagen blir løftet frem som ett av hovedsatsningsområdene. 

Klimakrisen er også overhengende, og det haster med å få klimasaken bedre integrert i skolen. Skolehagen er dermed like aktuell i dag som i skolehagenes første storhetstid i Norge på begynnelsen av forrige århundre.

Selv om interessen for skolehagene er stor i skoleverket, er den offentlige forvaltningen i form av midler, dedikerte stillinger og strategisk planlegging nærmest ikke-eksisterende. Men interessen blant kommunalt ansatte i byråkratiet, lokalpolitikere med flere er også økende. Tiden er nå moden for å løfte spørsmålet om hvordan en offentlig struktur for skolehagene kan se ut.


PROGRAM


08:45 – 09:00:      Pålogging via lenke

09:00 – 09:15:      Velkommen til webinar

09:15 – 09:35:      Hva er status på skolehagen i dag? 

                               Annikken Jøssund, prosjektleder i Dyrk framtida, Økologisk Norge

09:35 – 09:55:      Historisk tilbakeblikk på skolehagene

                               Tore Faller, leder i Oslo kommunale skolehager

09:55 – 10:15:      Offentlig forvaltning av skolehagene før, nå og i framtida

                               Ellen Dagsrud, seniorkonsulent, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

10:15 – 10:25:      Benstrekk

10:25 – 10:55:     Skolehagens relevans for fagfornyelsen og utdanning for bærekraftig utvikling   

                               Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet

10:55 – 11:15:     Erfaringer med politisk satsning på skolehage i Lørenskog kommune 

                              May Sommerud, Grønt Flagg-koordinator i Lørenskog kommune og assisterende rektor ved Solheim skole 


11:15 – 11:55:    Panelsamtale: skolehagene og den offentlige forvaltningen – hva er veien videre?

 Deltagere: 

  • Anita Panman, landbruksrådgiver ved Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Susanne Moen Ouff, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet
  • Mette Nordby, faglig leder for etterutdanning for lærere ved Norges Miljø og biovitenskapelige universitet
  • May Sommerud, Grønt Flagg-koordinator i Lørenskog kommune og assisterende rektor ved Solheim skole

11:55 – 12:00: Oppsummering og takk for i dag


Webinaret er gratis og åpent for alle.

Velkommen!


Arrangementet er støttet av Viken fylkeskommune.

Registreringsskjema