Workshop haust 2024 - Sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring

Kurshaldarar: Ingeborg Halvorsen og Marita Sælevik Kvalheim 


Det vi vil gå gjennom er:  

 • Autismespekterforstyrring (ASD)
 • Kartlegging av stress og ferdigheiter
 • Lage ein plan: forstå åtferd, hypotese og tiltak. (miljøfaktorar/sosiale ferdigheiter)
 • Metode og tilrådde innlæringsteknikkar
 • Opplæring i ViMo – ein enklare kvardag for barn og unge

Det vil bli lagt opp til både teori og praktiske øvinga.  

Dag 1:  Autismespekterforstyrring, 23.09.2024, 10.00-14.00 

Dag 2: Kartlegging av åtferd og sosiale ferdigheiter, 01.10.2024, 10.00-14.00 

Dag 3: Metode og innlæringsteknikkar, 15.10.2024, 10.00-14.00 

Dag 4: Evaluering og tilbakemelding, 26.11.2024, 10.00-14.00 

Sosiale program er henta frå «Social Skills Training» manualen til Jed Baker. 

Forventningar til kursdeltakarane: 

 • Deltek på alle kursdagar.
 • Har ein elev i fokus gjennom kursdagane – dersom dykk er fleire frå same arbeidsplass kan dykk samarbeide om ein elev. 
 • Arbeider aktivt med sosial trening mellom kursdagane  
 • Deltek aktivt på kursdagane, kjem med døme/erfaringar frå eigen praksis/kvardag. 
 • Ta med PC og Ipad på kursdagane. Det blir arbeidsøkter med ViMo. Dere får tilgang til VIMO i løpet av workshop perioden.

Målgruppe: 

 • Foreldre, lærarar og PPT
 • Barn og unge frå alderen 6-18 år med autismespekterforstyrring (ASD)

De som melder seg på og ønsker å delta digitalt, må melde dette til Ingeborg. Det vil bli sendt ut en invitasjon på Teams dagen før første samling. Spørsmål kan stilles til: [email protected].

Velkommen!

Praktisk informasjon
Sted: Auditoriet på Haugesund sjukehus (Digitalt, dersom du har lang reiseveg)
Startdato: 23.09.2024 kl. 10:00
Påmeldingsfrist: 22.09.2024 kl. 10:00
Karmsundgata 120
5528
Haugesund
Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Ingeborg Marie Halvorsen
[email protected]
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *