Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Deltager.no inneholder publiseringssystem for arrangementer, samt oppfølgingssystem for betalinger og påmeldinger som sparer foreningene for porto, regnskapsføring, avstemming og annet manuelt arbeid.


For deltagere tilbyr vi en enkel og trygg påmeldings- og betalingsprosess hvor deltagerlisten til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig.