Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Registrering som bruker av tjenesten

Før du som kan meldedeg/dine på et arrangement må du registrere deg som bruker av tjenestendersom du ikke tidligere har registrert deg. Følgende data skalregistreres:

  • En gyldig e-post adresse
  • Et passord til bruk for senere innlogging på "Dine Sider"
  • Ditt navn
  • Telefonnummer fasttelefon
  • Mobiltelefonnummer
  • Adresse
  • Postnr.-/Poststed

Den informasjonen som du registrerer blir lagret slik at neste gang dubenytter tjenesten, slipper å registrere deg på nytt.Det er ikkenødvendig å registrere selve deltakerne på arrangementet som bruker avtjenesten for å kunne melde de på.

Det er vedkommende som skal gjøre påmeldingen som må registrere seg som bruker.

Søking etter og valg av arrangement

Etterat du har registrert deg som bruker av tjenesten er du klar til ågjennomføre påmeldinger. Deltager.no gjør sitt ytterste for at dinpåmelding skal være sikker, enkel og oversiktlig. Øverst til høyre iskjermbildet finner du et søkefelt. Her kan du søke på arrangør. Dersomdu ikke husker nøyaktig arrangørens navn så kan du taste inn de førstebokstavene og deretter trykke "Søk". Du kan også benytte åpen søkinghvor du ikke trenger å legge inn en søkestreng men kun trykker "Søk"knappen. Du vil da få opp en liste over alle arrangement som erpublisert. Du kan deretter sortere listen i henhold til de enkeltekolonne overskriftene ved å klikke på disse.

Når du ser etarrangement som interesserer deg så kan du klikke på lenken og få oppmer utfyllende informasjon om dette arrangementet.

Påmelding

Dukan melde på så mange deltagere du ønsker på hvert arrangement. Det erikke påkrevd at du som foretar påmeldingen, selv må delta påarrangementet. Det er derfor mulig for foresatte å melde på sine barntil ulike arrangementer.

Kontroll av påmeldingen

Etterat du har meldt på deltagerne bør du kontrollere at denpåmeldingsinformasjonen du har i skjermbildet er riktig før du velgerbetaling.

Valg av betalingsmåte

Etterat du har registrert deltagere på det valgte arrangement så velger dubetalingsmåte. Når du har lagt inn påkrevd informasjon knyttet tilkredittkortet, slik som kortnummer, utløpsdato og CVC2 kode, sjekkesoppgitt informasjon mot kortutsteder. Ved godkjennelse av kredittkortetvil betaling finne sted og påmeldingen være registrert.

Mottak av kvittering for påmelding

Vedbetaling vil du få tilsendt en e-post kvittering ordrebekreftelse tilden e-post adressen du oppga ved registrering som bruker av tjenesten.Her vil det fremgå hvilket arrangement du har meldt på deltagere, samtantall personer som er påmeldt til arrangementet. Det vil også liggeved et ordrenummer i e-posten kvitteringen som viser til din påmelding.

Dumå snarest mulig kontrollere at den registrerte påmeldingen er korrekt.Dersom det viser seg at det ikke er korrekt påmelding, må du snarestmulig kontakte oss på e-post adressen[email protected]eller på vår kundeservice telefon 815 00 545 slik at vi kan få sjekket din påmelding.