Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Vassdragstreff i Skjomen ved Narvik 23.-25. august 2019

Årets vassdragstreff finner sted fra 23. til 25. august i Skjomen ved Narvik, hvor naturvernere arbeider for å bringe mer liv tilbake i Skjoma etter femti år med vannkraft.

Påmeldingsfrist: 15. august 2019

Naturvernforbundets årlige vassdragstreff har tidligere vært lagt til vassdrag som er truet av kraftutbygging. I år blir det et annet opplegg. Denne gangen blir det fokus på såkalte vilkårsrevisjoner. Ved å gjennomgå gamle konsesjoner og stille moderne miljøkrav, som minstevannsføring og magasinrestriksjoner, kan man bringe mer liv tilbake i elvene.  

– Vassdragsvernrådet har valgt å rette fokus på vilkårsrevisjoner og konkret på et vassdrag med en viktig vilkårsrevisjon som pågår; Skjoma i Skjomen ved Narvik, forteller Per Flatberg i Naturvernforbundtes vassdragsvernråd.

Skjomen vannkraftverk fikk konsesjon i 1969 som en del av Skjomenutbyggingen. Før utbyggingen var Skjoma en av de beste lakseelvene i Norge. Nå er den i ferd med å dø ut som levedyktig fiskeelv på grunn av altfor liten vannføring i elva. Statkraft har vært lite villige til å imøtekomme kravene om forbedringer som har kommet fra en rekke forskjellige instanser. 

Etter krav fra Narvik kommune og flere miljøorganisasjoner, blant dem Naturvernforbundet, vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015 at det skulle gjennomføres en vilkårsrevisjon. 

– Saken  er nå inne i en avgjørende fase. På treffet blir saken grundig belyst, og det blir også en befaring. Det er stor interesse lokalt. I tillegg til at dete er en viktig miljørevisjonsak, er det hyggelig å kunne legge et treff til Nordland og få oppleve den praktfulle naturen i Skjomen, sier Flatberg. 

Den enkelte må selv bestille og betale reise og overnatting. Det vil være forhåndsreservert ca. 20 rom på Breidablikk. Se https://www.breidablikk.no/


Program

Fredag 23. august
Ettermiddag/kveld: Innkvartering og felles middag

Lørdag 24. august
Formiddag: Seminar i Narvik
Ettermiddag: Åpent møte i Skjomen
Kveld: Felles middag

Søndag 25. august
Tur med Ofotbanen

Se hele programmet her: https://naturvernforbundet.no/arrangementer/vassdragstreff-om-skjoma-23-25-august-2019-article39428-198.html 

Arrangører
Norges Naturvernforbund v/Vassdragsvernrådet, Naturvernforbundet i Nordland, Naturvernforbundet i Narvik, Forum for natur og friluftsliv Nordland, Narvik og omegn JFF.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon