Deltager.no er blitt LetsReg- Norges ledende påmelding og betalingsløsning

Rekrutteringsprosessen

I mange bedrifter bruker man byrå til rekruttering/headhunting på leder og nøkkelstillinger.

Som oftest gjøres rekruttering lenger ut i organisasjonen av mellomledere. For at disse prosessene skal være bere bevisst og kvalitetssikret kjører jeg 1-2 dagers kurs innen dette fagområdet.

Hvis vi kun har 1 dag vil kurset ta for seg hovedfasene i rekrutteringsprosessen, hvis vi legger opp til 2 dager så jobber vi også praktisk med egne case underveis i kurset.

Fasene i kurset: Bli kjent med oppdrag, definere behovet, utforme kravspesifikasjon, utforme annonse, publisere annonse, scanne søkere, 1. gangs intervju, 2. gangs intervju, med case/presentasjon, test, referansesjekk, closing.

 

Registreringsskjema